Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
A2804095 a731 9a4e b726 1446fcc342dd

Hybridnäten växer
Hybridnät – en blandning av privata inomhusnät och publika makronät – tar nu fart i ledande industriländer, med ett stort antal användarfall. Även mobiloperatörer levererar privata mobilnät med sömlös integration med nationella nätverk för de enheter och användare som rör sig utanför de egna fastigheterna. Företag får många fördelar med båda typerna av nätverk med stora förbättringar i kapacitet, täckning och kostnad.

Ericsson och Nokia driver på
Såväl Ericsson som Nokia inleder nu olika typer av samarbeten med operatörer och industriföretag i syfte att bygga framtidens inomhusnät, förberedda för 6G om åtta år – med edge computing och ny funktionalitet i molnet. En viktig målsättning för Industri 4.0 är att upprätthålla sömlös drift över privata och offentliga domäner.

Inledningsvis är det industriprojekt som tar fart. Ericsson och Deutsche Telekom samarbetar med OSRAM för industriella applikationer. Ericsson och Telefónica samarbetar med Mercedes-Benz kring biltillverkning med 5G.

Mercedez-Benz bygger en framtidsfabrik i Sindelfingen i Tyskland, med 5G som bidrar till spårning av tillgångar, automatiserad kvalitetskontroll, självkörande truckar och kommunikation mellan maskiner. Den skyddade industrimiljön kopplas till accessnätet på ett kontrollerat sätt, som sätter praxis även för vanliga kontorshus.

T-Mobile i USA
I USA har Nokia och T-Mobile ingått ett partnerskap för att utveckla 5G privata mobilnät och hybridmobilnät.

Ett ökande antal företag och statliga kunder i USA väljer nu privata nät och hybridnät med 5G för att uppnå snabba hastigheter, lägre latens och kontroll över egna anslutningar. Samarbetet med Nokia kommer att utgöra en del av T-Mobiles 5G-satsning 5G Advanced Network Solutions (ANS), som hjälper företag och statliga kunder med vad som sägs vara "supersnabba" hastigheter, lägre latens och kontroll över egna anslutningsmöjligheter – även i USA förberett för edge computing.

Ofta lyfts T-Mobile fram som en stark 5G-aktör i USA. T-Mobile – som säger sig ha landets största och snabbaste 5G-nätverk – går nu arm i arm med Nokia för att ge amerikanska kunder 5G-nättjänster som erbjuder stora fördelar jämfört med Wi-Fi eller trådbundna nätverk.

När T-Mobile kommenterar alternativen till 5G, betonas att alternativ som Wi-Fi eller trådbundna nätverk ger användarna följande utmaningar:

  • begränsad täckning – vilket begränsar skalbarheten

  • begränsad kapacitet – vilket begränsar hastighet och tillförlitlighet

  • begränsad konnektivitet – vilket begränsar användbarheten

Förberett för 6G
Med 5G Advanced Network Solutions (ANS) bygger T-Mobile en kombination av två prestandabaserade nätverksteknologier – 5G-anslutning och edge computing. Det blir en tydlig väg mot smartare nät och introduktionen av 6G om åtta år.

För Sverige blir det samtidigt en påminnelse om EU-kommissionens ambitioner och förväntningar på medlemsnationerna när det gäller nationell roaming. Smarta privata nät måste ha tillgång till accessnätet för att den lokala intelligensen ska kunna utveckla sin fulla potential. Här har PTS fortfarande en uppgift att genomföra. Den internationella trenden är emellertid tydlig – hybridnäten är här för att stanna.

MedTech Connectivity Sandbox – startseminarium
För det globala samordningsprojektet MedTech Connectivity Sandbox blir integrationen med edge computing, moln-av-moln och koppling till journalsystem en central uppgift. Till hösten planeras därför ett startseminarium som kommer att ha detta tema. Mer information presenteras inom kort på https://www.teknikhuset.org/.