Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
8c57dc16 aaf3 4f49 b250 f98e35f41724

Systemeringsarbetet i Teknikhuset är igång. En första insats för kommuner i låg tätortsgrad har berört hur framtidens leverans av lagade måltider kan gå till med drönare. Hur ett enkelt tillbehör förvandlar ett standardfönster till en säker leveransmottagning för drönare.

Det är behoven i glesbygdskommuner som har formulerat utmaningen. Hur kan vissa delar av hemtjänsten ersättas med obemannade transporter och automatiska system? Allt från lagade varma måltider till mediciner, post och morgontidningen. När det gäller extrem glesbygd kan listan göras lång över lämpliga användningsområden.

Världsaktören Amazon är redan igång med utveckling av paketleveranser. I Amazons företagsledning är man fast besluten att göra verklighet av sitt mål att leverera paket med drönare inom 30 minuter efter beställning. Amazon har för närvarande utvecklingscentra för drönarleveranser i fem länder.

En drönare som ska leverera förnödenheter till boende på skärgårdsöar navigerar med hjälp av GPS och koordinatsystem. En kamera som är riktad ner mot land registrerar geografins skiftningar och kan på så sätt avgöra var drönaren befinner sig och vart den säkrast kan landa. Den kan då följa exempelvis en skogsväg eller en strandlinje när den flyger.

Drönaren navigerar med GPS när den flyger över vatten. Det är först när den närmar sig sin destination som den registrerar var den ska landa. När drönaren exempelvis ska landa på en privat tomt, känner den igen detaljer på tomten och kan då styra mot sin bestämda landningsplats. Landningsplattan på husfasaden kan dessutom vara utrustad med en signalgivare som hjälper drönaren att landa rätt. Drönaren identifierar sig, varpå fönsterluckan öppnas. Efter leverans avrapporterar drönaren att leveransen är genomförd. Då stängs luckan och mottagaren informeras.

Ett fungerande system med drönarleveranser kommer att öka livskvaliteten för brukare samtidigt som kommuner kan avlastas. Det blir också transporter med mindre koldioxidutsläpp. Sannolikt kan fler samhällsaktörer samverka i förverkligandet, däribland PostNord och regionernas hjälpmedelsorganisationer.

Drönare och andra obemannade transporter möjliggörs av en ökande mobil digitalisering globalt. De nya transportsätten kommer att ställa nya krav på våra byggnader i Sverige – byggnadstekniskt och datatekniskt. Det kommer att påverka hur våra byggnader gestaltas och hur de kommer att vara uppkopplade.

Var ska drönare leverera paket i framtidens byggnader?
Hur ska en transportrobot ta sig från gatan genom porten upp till tredje våningen?
Energikrävande och dyra konventionella lastbilstransporter kommer att minska både i stadsmiljöer och i glesbygd. Hemtjänsten kommer att kunna leverera lagade måltider i termoslådor till pensionärer i Stockholms skärgård med drönare. Pizzaleveranser kommer att göras med transportrobotar i våra städer. Amazon och annan internethandel kommer att leverera paket med drönare inom trettio minuter.

Säkerhet är en viktig faktor vid leverans av paket med obemannade transporter. Aktörer som Assa Abloy har en viktig roll i den del som hanterar fysisk och digital access. En transportrobot ska inte kunna ta sig in i en byggnad utan att ha behörighet eller tillfällig behörighet. En drönare ska inte kunna släppa in ett paket i en byggnad utan behörighet. Samma behörighetskrav gäller för manuell hämtning av ett levererat paket. 5G-nät med uppkopplade föremål kommer därför att kombineras med andra teknologier som minskar risken för otillbörligt intrång, exempelvis blockkedjor.

Kopplingen till 5G samt hur drönaren kommunicerar med landningsplatsen, med skalskyddet och med brukaren, utgör en grund för ett av projektets Hackathon under kommande verksamhetsår.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad.