Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
C3978b4d a95a f7cc 7aff 994ffd62975e

Ökad cybersäkerhet i Sverige

Pressmeddelande den 5 mars
Den 5 mars 2024 redovisar Sveriges regering resultatet av den juridiska utredningen om NIS2- och CER-direktiven – som blir svensk lagtext den 17 oktober 2024. 

Redovisningen – som enligt Försvarsdepartementet kommer att meddelas i ett pressmeddelande – blir en målstolpe för svensk cybersäkerhet. Vilket är nödvändigt, eftersom behovet ökar för varje år som går.

Allmänhetens tilltro minskar nämligen, enligt Svenskt Säkerhetsindex® 2024.
Endast tre procent har mycket stor tilltro till samhällets förmåga att skydda sig.

Hotbilden mot samhället
Påverkanskampanjer och desinformation i samband med Sveriges Nato-ansökan samt återkommande cyberattacker mot myndigheter, regioner, kommuner och företag är två av årets företeelser som kan förklara allmänhetens uppfattning om hotbilden mot samhället.

Åtta av tio (85%) upplever att hotbilden mot samhället är allvarlig och en av tre (33%) upplever att den är mycket allvarlig, vilket är en ökning med mer än det dubbla jämfört med föregående års kartläggning (14%), enligt Svenskt Säkerhetsindex® 2024.

I takt med att hotbilden upplevs öka, sjunker tilltron till beslutsfattarnas förmåga att faktiskt skydda samhället. Andelen som har liten tilltro (33%) har ökat markant i år jämfört med föregående mätning (23%). Endast 3% av svenskarna har en mycket stor tilltro till beslutsfattarnas förmåga att skydda viktig infrastruktur, enligt samma rapport.

NIS 2- och CER-direktiven
Att döma av Svenskt Säkerhetsindex® 2024, skulle det finnas en betydande mottaglighet för en skarpare lagstiftning när det gäller NIS 2- och CER-direktiven. Samtidigt är det naturligt för berörda myndigheter och organisationer att värja sig mot nya påbud, eftersom det kostar pengar att utveckla nya och säkrare versioner av digitala infrastrukturer och tjänster.

EU:s inställning är emellertid att kostnaderna för cyberattackerna riskerar att bli högre än kostnaden för åtgärder att förbättra redundans och cybersäkerhet – och här är EU-rätten tydlig. Nu blir det skarpare lagstiftning.

Kommande veckobrev
Kommande veckobrev fokuserar på hur den särskilda utredarens slutsatser den 5 mars ska tolkas. Det blir även en rad spännande seminarier om hur Sverige nu kan rusta för att efterleva EU-rätten. Dessutom planeras ett seminarium om hur ett svenskt NATO-medlemskap kommer att påverka kraven på samhällets motståndskraft. 

Seminarier om ny lagstiftning
Sverige ligger efter USA och andra länder i 5G-utbyggnad och cybersäkerhet men har nu möjlighet att accelerera utvecklingen i samband med introduktionen av ny lagstiftning. Förslagsvis blir kommande EU-lagstiftning utifrån CRA-, EAA-, NIS 2- och CER-direktiven en sådan anledning att bygga ut säkrare och mer funktionella nät i samhället.

Även många bostäder i Sverige blir i en snar framtid föremål för nätutbyggnad – med högre lagstadgade krav på cybersäkerhet. Den 19 mars inleds med seminariet NIS 2-teknik - Allmännyttans fastighetsbolag. Då sammanfattas det ansvar som kommuner och kommunalt ägda fastighetsbolag har när vården flyttar in i allmännyttans bostäder.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Du hittar alla tidigare veckobrev på https://www.5gibyggnad.se/letters.