Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
77a9c5bb f3c8 6621 0080 72a88aef1a1f

Fem år före Sverige
Norska Jernbanedirektoratet kan konstatera att tåg med repeater har 100 % mobiltäckning genom alla vagnar och en betydligt bättre signalstyrka än liknande tåg utan repeater. Norge ligger fem år före Sverige med utrullning av lösningar för mobiltäckning på tåg. En metodisk och medveten satsning för att öka attraktiviteten för tåg som transportslag har gjort oljelandet Norge till en föregångare inom moderna och elektrifierade persontransporter.

En metodisk och strategisk satsning
Norska Järnvägsdirektoratet är en statlig myndighet som har det strategiska ansvaret för det norska järnvägsnätet. Myndigheten beslutade redan 2017 om en plan med tre alternativa strategier för bättre mobiltäckning på tåg:

  1. Fordonsstrategi

  2. Täckningsstrategi

  3. Kapacitetsstrategi

Redan 2015 utrustades den nya generationens norska tågvagnar med repeater för 4G, vilket 2017 formulerades i en Fordonsstrategi. Samtidigt formulerades den Täckningsstrategi som syftar till att steg för steg bygga ut makronätet längs med Norges järnvägsnät och i tunnlar. Kapacitetsstrategin innebär att, efter avslutade åtgärder i infrastrukturen, bygga ut kapaciteten i mobilnätet och framför allt säkra kapaciteten när det finns många samtidiga användare. Här kommer 5G in i bilden.

Tydliga norska affärsmodeller
Fordonsstrategin har gett mobiltäckning med hjälp av repeater inom ett år – till en kostnad av cirka 100 miljoner kronor. Täckningsstrategin har en förväntad kostnad på drygt tre miljarder kronor. Det finns en tydlig fördelning av kostnaderna mellan tåg, teleoperatörer och banverk. Teleoperatörerna, Norske tog AS och Bane NOR SF har, genom planeringsprocessen och efterföljande samråd, tydliggjort statlig medfinansiering för att kunna bära kostnaden och utföra de rekommenderade åtgärderna.

Affärsmodeller är nyckeln
Sverige är en världsledande industrination inom telekomsektorn men har på senare år haft betydande problem att få ihop nationella affärsmodeller. Tekniken finns men strukturer för kostnads- och intäktsdelning lyser med sin frånvaro. Med andra ord saknas affärsmodellerna för att Sverige ska kunna återfå positionen som en ledande telekomnation. Det är väsentligt också nu, när mobiltäckning i vanliga byggnader aktualiseras.

Den 27 januari arrangeras seminariet 5G Affärsmodeller – del 2. Det är uppföljaren till det uppskattade seminarium som anordnades den 19 augusti. I del 2 presenteras mer information om det kommande erbjudandet från PTS om Lokala tillstånd. Framför allt kommer flera nya möjligheter med Neutral Host att presenteras – med nya spännande affärsmodeller. Du anmäler dig på https://www.teknikhuset.org/anmhar.