Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
734e546b 13e0 8e2e fc8f b1ac001f1f41

Uppkopplad teknik åtgärdar PFAS

PFAS är ett av samhällets allvarligaste miljöhot. 
Det finns höga koncentrationer av PFAS i sedimentet i många av de sjöar där samhället hämtar dricksvatten. Med risk för hormonpåverkan på såväl människa som abborre.

Nu byggs en robot för att med uppkopplad digital teknik styra utläggningen av ett pulver på botten som neutraliserar PFAS på sedimentytan i våra sjöar. Samma teknik tar upp förorenat sediment – till gagn för sjöarnas ekosystem.

Applikationen exemplifierar att Sveriges satsning på Next-G handlar om betydligt mer än konventionell mobiltelefoni. Därtill i allt fler och kanske mer oväntade samhällssektorer.

Kallinge, brandskum och dricksvatten
2013 upptäcktes höga halter av de hälsofarliga kemikalierna PFAS i dricksvattnet i Kallinge i Blekinge. Kraftigt förhöjda värden av PFAS uppmättes i tusentals invånares blod. Höga halter kopplas till cancer, sköldkörtelproblem och hormonstörningar.

Den tillåtna halten PFAS i dricksvatten har tidigare legat på 90 nanogram per liter. Från 2026 sänks gränsvärdet till 4 nanogram, vilket indikerar allvaret kring PFAS-frågan.

Arlanda, Görväln i Mälaren – dricksvatten till Stockholm
Även avrinningen från Sveriges största flygplats Arlanda påverkar vattnet i Mälaren, en huvudsaklig dricksvattentäkt för Stockholm. I sedimentet runt Görväln i Mälaren är PFAS-värdena fyra gånger högre än gränsvärdena för sediment. Vid Görväln ligger Görvälnverket, ett vattenverk som förser flera kommuner i norra Storstockholm med dricksvatten.

Forskning visar att PFAS även är hormonpåverkande för de små djur som lever i sedimentet, exempelvis vitmärla. PFAS i sedimentet läcker också till vattnet. Det är därför angeläget att åtgärda de sediment som har alltför höga halter av PFAS. 

Capping absorberar PFAS
Forskare vid Stockholms universitet och KTH har tagit fram ett pulver som bedöms ska kunna binda PFAS i sedimentet. Forskarna vill också suga upp sediment som fortsatt innehåller höga värden av PFAS. 

Pulvermetoden kallas capping och innebär att ett jämnt lager pulver fördelas på sedimentytan. 

Pulvret är dyrt att framställa vilket innebär att utläggningen på sediment måste vara kirurgiskt exakt. Det duger inte att strö ut pulvret vid vattenytan. Pulvret fördelas i erforderlig mängd precis ovanför sedimentytan, vilket kräver en robot med exakt rörelse i x-, y- och z-led. Allt detta styrs digitalt med uppkopplad teknik. Det är olika sensorer och stegmotorer som ska samverka till ett automatiserat robotsystem i marin miljö.

Vitmärlor blir påverkade
Skulle alltför mycket av pulvrets komponenter, i synnerhet aktivt kol, hamna i sedimentet kan detta påverka miljön negativt. Aktivt kol är reaktivt och är därför skadligt exempelvis för vitmärlan, som tycker om att vistas i sedimentet. Vitmärlan utgör föda för fisk och är därför viktig för näringskedjan. En exakt styrning och övervakning är därför nödvändig. Här blir 5G en förutsättning för att skydda vitmärlan.

Bärgat sediment blir plast och cement
I många fall där PFAS-halterna är höga även djupare ner i sedimentet, är samma robot också lämpad för att suga upp sedimentet med samma precision. Det bärgade sedimentet bearbetas med termiska processer, där PFAS bryts ner. Det bärgade sedimentet omvandlas till klimatvänlig synteskemi samt råvara till cement och betong. 

Roboten bidrar samhällsekonomiskt
Det finns hundratals sjöar med PFAS i Sverige. Genom att använda autonoma system för analys och åtgärd, blir det realistiskt för samhället att satsa på en storskalig sanering. Motsvarande bemannade insatser blir avsevärt dyrare. Mobilkommunikation bidrar dessutom till en högre precision i åtgärden, vilket också bidrar till en högre kostnadseffektivitet.

Den 1 oktober arrangeras seminariet Nationell vattenmonitorering. Det blir information om det senaste inom nationella system med mobilkommunikation för övervakning och åtgärd av dricksvattenkvalitet. Inomhus och utomhus.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Du hittar alla tidigare veckobrev på https://www.5gibyggnad.se/letters.