Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
8161a9ac 1f5c a2f8 ef37 3224e45927e0
Trådlösa sensorer i tak och väggar
 

Simhallar förbrukar fyra gånger mer energi per kvadratmeter än byggnader i snitt. Simhallar har också kortare livslängd. Därför är simhallar ett bra exempel att börja med när det gäller 5G, energieffektivisering och en mer hållbar byggnad. Animationen nedan beskriver ett projekt som nu bedrivs i Stockholms stad:

Klicka här – Västertorps sim- och idrottshall – visionsfilm

Fördelarna med 5G är den långa batteritiden för de sensorer som kommer att användas i simhallens olika delar. Det är högt i tak och en kostsam process att dra signalkabel och att byta batterier i sensorer. Här vinner 5G över Wi-Fi.

Smart digitalisering skapar hållbara byggnader 
Bostäder och service stod för 40 % av Sveriges energiförbrukning 2019. Bostadssektorn gjorde av med 144 TWh – jämfört med 83 för transporter och 142 i industrin, enligt Energimyndighetens statistik.

Även om Sveriges fastighetsbestånd redan är energieffektiva till stora delar, finns fortfarande en betydande potential kvar att energieffektivisera genom att göra byggnaderna smartare. Med mobilt uppkopplade insatsvaror kommer besparingar att kunna möjliggöras på fyra sätt:
  1. Billigare montage. Med batteridrift och utan signalkabel blir nya sensorer mer kostnadseffektiva att montera jämfört med äldre teknik med fältbussanslutning.
  2. Billigare nät. Med ett och samma mobila inomhusnät i egen regi kan fler funktioner och hyresgäster samsas till en lägre kostnad jämfört med att ha flera parallella nät.
  3. Billigare service. Med uppkopplad teknik kan firstlevel-support bli mer kostnadseffektiv med service och tjänster on-line jämfört med fysiska servicebesök.
  4. Billigare drift. Med Smart buildings kan energikostnaderna minskas i ytterligare steg med automation och artificiell intelligens, jämfört med mänskliga beslut och styrning.
5G och sakernas internet
NB IoT och LTE-M, båda väsentliga delar av 5G-standarden, kommer att öppna upp möjligheter till insatsvaror utan signalkabel. Den strömsnåla 5G-tekniken möjliggör batteridrift med driftstider runt tio år. Här kan ytterligare kostnadseffektivitet uppnås genom utvecklade informations-, styr- och underhållssystem.

Även besökarna i exempelvis en sim- och träningshall kommer i allt ökande utsträckning ha uppkopplad teknik med sig och på sig. Användningen av wearables ökar och nya produkter lanseras löpande i form av uppkopplade armband, ringar, earphones, västar, strumpor, skor och på sikt även inopererade enheter. Här kommer förväntningen på strömsnåla, säkra och stabila inomhusnät att öka, givetvis i en form som inte kräver inloggning. Det ska vara möjligt att använda det egna abonnemanget i offentliga lokaler. Här vinner 5G över Wi-Fi.

5G för nationella tjänster
5G har kvaliteter som även gör det lämpligt för tjänster av nationellt intresse. Pandemiövervakning med mobil teknik är ett sådant exempel, där sensorer på kroppen och i byggnader kommer att bidra till en minskad smittspridning. I exemplet från Västertorps sim- och idrottshall finns minskad smittrisk med som ett huvudsakligt tema. Det inkluderar också användningen av Artificiell Intelligens (AI) i byggnader. Även här finns förväntningar på offentliga lokaler. 

Ett seminarium med rubriken Pandemiövervakning med mobil teknik går av stapeln den 26 oktober. Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten och Professor Johan von Schreeb från Karolinska Institutet är några av de experter som då ger sin syn på möjligheten att använda mobil teknik för övervakning av pandemier.

Nu kommer 5G
Infrastrukturen måste på plats för att kunna utveckla 5G inomhus och utomhus. Infrastrukturen måste på plats för att nya digitaliserade applikationer ska kunna utvecklas. Allt ifrån drönartransporter utomhus till trendmonitorering av hälsa inomhus.

Projektet 5G i byggnad samlar därför nu aktörer för att skapa nya lösningar. Regioner, kommuner, fastighetsbolag samt nationella och globala aktörer samlas för att definiera nya vägar framåt. Med samordning och standardisering som grundprincip.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.