Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
6ea0d32f 3f58 8f7e 0b30 6d0aabc2cf4d

Effektiva larm avlastar personalen 

Ny teknik frigör tid för personalen. Tekniken ger mer tid för mötet med brukarna. Tekniken ger också en enklare och bättre personalplanering.

Martin Paulette från Sensio Care vittnar om att den sensorteknik som redan används i över 12000 äldreboenderum inte bara minskar fallolyckor utan också minskar stress och arbetsbelastning i personalgrupperna på äldreboenden.

Smarta sensorer i varje rum
Genom att ha smarta sensorer i varje rum hos brukarna, kan larm skräddarsys för varje brukare. Sensorerna upptäcker när beteenden börjar avvika från det normala eller när exempelvis en fallolycka har inträffat. 

Sensorerna bidrar till att personalen kan prioritera det viktigaste först.

- Systemet prioriterar så att den brukare som har störst behov just nu får hjälp först. Personalen får ett verktyg för att hjälpa där det behövs mest, framhåller Martin Paulette.

Mindre spring och mindre manuell dokumentation
Sensorerna kan lära sig förstå brukaren och kartlägga beteendemönster. Sensorerna monitorerar förändringar och kan därför larma proaktivt genom en individuell bedömning. Exempelvis om brukaren går in i badrummet mer än normalt. 

Det ger ett minskat behov av papper och penna för att kartlägga. Systemet gör kartläggningen automatiskt.

- Det är ett verktyg för omsorgspersonalen som gör det möjligt att automatisera tidsödande arbetsuppgifter vilket frigör tid för personlig kontakt, avslutar Martin Paulette.

Mer information 24 september
Under seminariet Ny teknik i äldreomsorgen den 24 september berättar Martin Paulette mer om Computer Vision och om möjligheterna att avlasta personalen.

Seminarium – Ny teknik i äldreomsorgen – 2024 
Seminariet Ny teknik i äldreomsorgen – 2024, som infaller den 24 september, fördjupar alltså diskussionen kring en nationell digital infrastruktur för god och nära vård. Årets seminarium presenterar de övergripande målen för den omställning som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen står inför. Som exempel diskuteras trygghetslarm, nyckelfria lås och minskad fallrisk. Samtidigt skärps lagstiftningen för den teknik som möjliggör e-hälsa. Välkommen att ta del av de tekniska möjligheter som utvecklas för kommun, region och fastigheter. Däribland artificiell intelligens (AI).

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Vi en önskar en skön sommar och god läsning!