Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
E66df881 ab39 aa09 8268 837f13d0c91c

EU-kommissionen inleder nu historiskt stora finansiella satsningar på 5G. Som en del av EU Recovery Plan satsas nu på 5G över hela Europa. Totalt omfattar EU Recovery Plan satsningar som är större än hela Marshall-planen efter andra världskriget.

Rekordstora satsningar på 5G
EU-kommissionen lanserar 5G som ryggraden i Europas digitalisering. I satsningarna blir 5G ett av sju flaggskeppsinitiativ i RRF, The Recovery and Resilience Facility, med historiskt stora finansiella satsningar. Den första 5G-utlysningen löper mellan december 2021 till mars 2022 och uppgår till hela 2,7 miljarder kronor. Först ut är Connecting Europe Facility (CEF Digital), som står värd för den inledande utlysningen. Denna första satsning på 5G under tre månader (december-mars) kan jämföras med den satsning på Wi-Fi som CEF gjorde under tre år (2018-2020) om blygsamma 120 miljoner euro. Satsningen på WiFi4EU motsvarar knappt 47% av den inledande 5G-utlysningen och 6% av samtliga utlysningar från CEF.

Det råder alltså inget tvivel om att EU har valt väg för den inre digitala marknaden och satsar rekordstora belopp på 5G. Fler utlysningar är att vänta från CEF, om totalt 21 miljarder kronor. Några fler EU-satsningar på Wi-Fi har inte annonserats, inte heller som flaggskeppsinitiativ.

Den första utlysningen med 5G omfattar både studier och infrastrukturprojekt. Utlysningen omfattar olika delar, bland annat delprojekten nedan:

  • Integration av 5G med edge computing och samordnade molnfaciliteter

  • 5G-täckning längs transportkorridorer – Studier

  • 5G-täckning längs transportkorridorer – Infrastrukturprojekt

  • 5G Strategic Deployment Agenda samordning

  • 5G Smarta samhällen – Infrastrukturprojekt

Genom att säkerställa snabbare dataöverföringshastigheter, låg latens, bredare täckning och större nätverkstillförlitlighet förväntas 5G-tekniken också öka användningen av Internet of Things, IoT-system, som har enorm potential enligt EU-kommissionen att tillföra värde till fysiska objekt när de är anslutna och integreras i molnlösningar.

Större satsningar än Marshallplanen
Totalt omfattar EU Recovery Plan satsningar som är större än Marshall-planen efter andra världskriget. Marshall-planen omfattade lån till 16 nationer om 13 miljarder USD under 1948-1952. Det motsvarade 8-9% av BNP för mottagande nationer, däribland Sverige.

EU Recovery Plan uppgår till 1 biljon Euro under 2021-2027. Det motsvarar 9% av BNP för mottagande 27 medlemsnationer. Sverige är ett av mottagarländerna för bidrag. Sverige deltar inte i lånedelen av EU Recovery Plan.

EU satsar alltså rekordstora belopp på 5G. Under 2022 kommer seminarier att anordnas som närmare beskriver möjligheterna till finansiering av 5G-projekt.

Den 8 februari 2022 arrangeras seminariet Integrationsplattform 5G som beskriver möjligheterna att samordna uppkopplad teknik. Du anmäler dig på https://www.teknikhuset.org/anmhar.