Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
A4a948dd 07a1 acf4 ed6b 024de41e7ff7
26 oktober – start för global satsning

Sverige har en lång tradition som global ledare inom telekom. Den 26 oktober 2021 tar detta ledarskap nya uttryck då projektet AICom4Health tar sitt formella första steg ut i världen genom ett seminarium i Stockholm.
Detta seminarium inramar det internationella projektet AICom4Health. Projektet tar höjd för den distribuerade intelligens som kommer att rymmas i 5G och 6G. Med sensorer på handleden och sensorer för övervakning av luftkvalitet i byggnader.

Label från EU
Initiativet har belönats med en ”Label” från Eurekas ICT-kluster. Eureka representerar 45 länder i och utanför Europa. Grundarna, däribland François Mitterand och Helmut Kohl, avsåg att driva innovativa FoU-upptäckter till kommersialisering. En ”Label” blir alltså startpunkten för ett globalt utvecklings- och kommersialiseringsprojekt med svenska och multinationella företag.

Seminarium 26 oktober
Den 26 oktober deltar några av Sveriges ledande experter i ett seminarium som lägger grunden med de vetenskapliga komponenter som bidrar till den systemlösning som slutligen ska ingå i pandemiövervakning med mobil teknik. Följande experter deltar den 26 oktober:

Jan Danielsson, telekomexpert i projektet 5G i byggnad och med 40 års erfarenhet från telekombranschen, däribland koncernchef för Teracom och ledande befattningar på Ericsson och Huawei. Jan Danielsson presenterar EU-kommissionens ambitioner med digitalisering inom hälsosektorn.

Johan von Schreeb, Professor i global katastrofmedicin som leder kunskapscentrum för katastrofmedicin inom forskargruppen Health Systems and Policy vid Karolinska Institutets institution för Global Folkhälsa. Johan von Schreeb reflekterar kring digitala tekniker i resursknappa miljöer.

Anders Johansson, universitetslektor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, hygienöverläkare i Region Västerbotten och FoU-ansvarig vid Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus. Anders Johansson inramar detta seminarium och beskriver smittspridningens grunder.

Daniel Gillblad, Co-Director på AI Sweden, en av Sveriges främsta AI-profiler med 18 år som forskare, forskningsledare och labchef på Swedish Institute of Computer Science, SICS samt forskningschef för AI på RISE. Daniel Gillblad beskriver Artificiell intelligens – verktyg för stora datamängder.

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, bakgrund som infektionsläkare, smittskyddsläkare, medicinalråd vid Socialstyrelsen, avdelningschef vid Smittskyddsinstitutet och statsepidemiolog sedan 2013. Anders Tegnell beskriver behovet av kunskap i samband med pandemier.

Jakob Löndahl, universitetslektor i aerosolteknologi vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds universitet och föreståndare för Aerosollaboratoriet med forskning främst inriktad på hälsorelaterade aspekter av aerosolpartiklar. Jakob Löndahl beskriver förutsättningarna för smitta via aerosol.

Mario Romero, docent och lektor i interaktiv grafik och visualisering vid KTH, med forskning som omfattar visualisering av abstrakta och fysiska data i flera medier, inklusive mobila enheter och virtual and augmented reality. Mario Romero beskriver visualiseringens roll i hälsovården.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.