Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
8d24e9a5 d164 19af 5336 43bf62f90a48

Interoperabilitet och kontinuitet

Hanna Lundborg, digitaliseringsstrateg på SKR, är en drivande kraft när Sveriges kommuner nu har enats om en strategisk agenda – Handslaget för välfärdsutveckling genom digitalisering.

Handslaget för välfärdsutveckling genom digitalisering ska ge såväl bättre arbetsmiljö som ökad livskvalitet för brukarna.

Breddinförandet fokuserar på fyra tekniker inledningsvis – läkemedelsautomater, digital tillsyn, mobila trygghetslarm och digitala lås. En grundförutsättning blir därutöver att olika teknikenheter kan kommunicera med varandra – för interoperabilitet och kontinuitet.

Målet med Handslaget
Målet med Handslaget, som diskuteras med Sveriges kommunledningar, är att 80 procent av kommunerna i slutet av 2027 erbjuder välfärdstekniska lösningar som förstahandsalternativ, till samtliga brukare där det är möjligt. Detta för att möjliggöra ett breddinförande som i nästa steg bidrar till

  • Frigjord tid

  • Förbättrad arbetsmiljö

  • Ökad trygghet och självständighet

  • Mer jämlik service 

  • Minskade kostnader

Grundförutsättningar för interoperabilitet och kontinuitet

Interoperabilitet och kontinuitet är den senaste av de tre huvudsakliga delarna som definierar SKR:s Breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar.

SKR vill inte ha uppkopplad välfärdsteknik som inte kan kommunicera med annan teknik och andra system. Därför behövs en standardisering.

Standardiseringsarbete genomför SKR tillsammans med SIS (Svenska institutet för standarder). Det blir SIS som ska förvalta de standarder som nu tas fram.

Mer information 24 september
Under seminariet Ny teknik i äldreomsorgen den 24 september berättar Hanna Lundborg mer om Handslaget.

Seminarium – Ny teknik i äldreomsorgen – 2024 
Seminariet Ny teknik i äldreomsorgen – 2024, som infaller den 24 september, fördjupar alltså diskussionen kring en nationell digital infrastruktur för god och nära vård. Årets seminarium presenterar de övergripande målen för den omställning som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen står inför. Som exempel diskuteras trygghetslarm, nyckelfria lås och minskad fallrisk. Samtidigt skärps lagstiftningen för den teknik som möjliggör e-hälsa. Välkommen att ta del av de tekniska möjligheter som utvecklas för kommun, region och fastigheter. Däribland artificiell intelligens (AI).

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Vi en önskar en skön sommar och god läsning!