Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
19023f2f 6f61 aff3 dfe5 351008b6beae

Ökade cyberhot ger delat ansvar

Med ökade cyberhot kommer skärpt lagstiftning. 
Med skärpt lagstiftning kommer delat ansvar
.

Lagen utser huvudansvariga men det blir väsentliga verksamhetsutövare som genomför sårbarhetsanalyser och får utveckla en policy för åtgärder. Leverantörer som vill bli upphandlade måste förbli upphandlingsbara genom att möta lagkraven. Totalsträckskryptering är ett av lagstiftarens kriterier för driftskontinuitet och säkerhet i leveranskedjan. 

Fyra tydliga utvecklingsområden sätter tempot i utvecklingen de närmaste fem åren.

Vad som ska göras, stipuleras av lagstiftning och juridik. 
Hur det ska göras, lämnas till verksamhetsutövare och leverantörer att bestämma, utifrån sårbarhetsanalyser enligt lag. Leverantörer kommer att behöva tillhandahålla lämpliga och lagenliga lösningar. Tillsynsmyndigheter kommer successivt att korrigera.

1. Vårdgivare
Vårdgivare är de mest centrala av de tiotalet samhällssektorer som cybersäkerhetslagstiftningen har definierat som väsentliga verksamhetsutövare. Vårdgivare representerar 13% av svensk BNP och har att hantera en åldrande befolkning samt därigenom ökade förväntningar på digitala tjänster. Det är tjänster som till betydande del kommer att användas i bostäder. Vårdgivare ska genomföra sårbarhetsanalyser – även i andras byggnader. Vårdgivare ska upphandla leverantörer med lagenliga kriterier. Vårdgivare ska företrädesvis verka för totalsträckskryptering – även i andras byggnader.

2. Fastighetsbolag
Fastighetsbolag har att rätta sig efter grundläggande lagtexter för att överhuvudtaget få bygga hus. Bygglov beviljas inte för nyproduktioner där det inte finns toaletter inritade. På samma sätt kommer nya krav att ställas på hur nyproduktioner förses med bredband av väsentlig kvalitet – redan i dag en del av Plan- och bygglagen (PBL). Eftersom vi tillbringar 80% av vår tid inomhus, blir bostäder inkluderade i leveranskedjan – exempelvis inom hemtjänstens trygghetslarm och hemsjukvårdens e-hälsa. Med 6GHz och lagreglering av EAA-direktivet redan i juni 2025, blir publik uppkoppling inomhus alltmer angeläget.

3. Operatörer
Sveriges mobiloperatörer är idag de huvudsakliga leverantörerna av totalsträckskrypterad mobilkommunikation. Operatörer bedöms ha ett intresse av att säkra kvaliteten för sina kunder, även i byggnader. För vårdgivare blir bredbandiga applikationer angelägna inomhus – med roamande SIM-kort och eSIM för redundans och diversitet. Operatörernas framtida tjänsteutbud kopplat till 5G stand alone kommer väl till pass när fler vårdgivare ska samexistera med digitala tjänster i samma bostad, där även fastighetsägaren och den boende har egna behov av mobila tjänster. Network slicing kan här ge nya möjligheter – exempelvis med billing för kostnadsdelning mellan parterna.

4. Produktleverantörer
Leverantörer av uppkopplade apparater kommer att behöva utveckla sina produkter med hänsyn till driftskontinuitet och säkerhet i leveranskedjan. I klartext innebär det – för att kunna förbli upphandlingsbara – produkter med redundans och totalsträckskryptering. Nya krav på cybersäkerhet i ett vidare perspektiv kommer dessutom att kunna ställas redan 2027, då CRA-direktivet blir svensk lagtext. För produkter med en teknisk livslängd runt tre år eller mer, är det således aktuellt att i samband med upphandling börja ställa CRA-krav redan nu. Genom kraven ställda i samband med offentlig upphandling blir produktleverantörer först ut att behöva mäta upp till NIS 2- och CER-direktiven.

Seminarier om ny lagstiftning
Internationella Teleunionen (ITU) har enats om de högre frekvenser för mobil kommunikation som introduceras redan 2027. Bostäder i Sverige blir i en snar framtid föremål för ökad nätutbyggnad inomhus – med högre lagstadgade krav på cybersäkerhet. En lång rad seminarier planeras nu med juridisk och teknisk expertis, med start i september, efter att delbetänkandet rörande CER-direktivet har publicerats den 16 september. 

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Du hittar alla tidigare veckobrev på https://www.5gibyggnad.se/letters.