Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
Fd1e1c49 c7f1 6e96 bf55 f3712f4ee98e

Nytt erbjudande från PTS

I veckan som gick kom äntligen beskedet från Post- och telestyrelsen (PTS).
PTS öppnar för tilldelning av lokala tillstånd i 3,7 GHz- och 26 GHz-banden. Från och med 2021-11-22 är det alltså möjligt att ansöka om tillstånd – med rabatt fram till nyår. Vissa orter undantas i väntan på att äldre licenser ska upphöra. Tillstånden säljs i 10 respektive 50 MHz-block.

Lokala 5G-tillämpningar
Storstad eller glesbygd. Sjukhus eller byanät. PTS har nu presenterat ett erbjudande om lokala tillstånd med eget 5G-spektrum. Lokala tillstånd ger möjlighet till en lösning med egen rådighet som passar både sjukhuset i storstaden eller mobil uppkoppling på en mindre ort.

PTS förslag förklaras och diskuteras mer ingående på kommande seminarium den 27 januari 2022 – 5G Affärsmodeller – del 2. Du anmäler dig på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Villkoren syftar till att på ett ändamålsenligt och robust sätt möjliggöra lokala tillämpningar och därigenom ge utrymme för innovation och utveckling, samt bidra till ytterligare utrullning av 5G-användningar i Sverige. Minsta frekvensblock utgörs av 10 MHz med steg om 10 MHz till maximalt 40 MHz. Frekvensblocken är tillgängliga för utom- och inomhusanvändning.

En ansökan får endast avse en (1) fastighet eller del av en fastighet. Om ett tillstånd önskas för flera fastigheter, lämnas således en (1) ansökan per fastighet även om fastigheterna är angränsande. Detsamma gäller om en ansökan avser separata ytor, men på samma fastighetsbeteckning. En ansökan per yta ska lämnas.

Låga avgifter
PTS har för avsikt att ta betalt per tillstånd och utifrån den bandbredd som tillståndshavaren har på sitt tillstånd. Fram till 1 januari 2022 kommer avgiften för lokala tillstånd bli så låg att den inte kommer att faktureras enligt nu gällande avgiftsföreskrift.

I frekvensbandet 3760-3800 MHz blir avgiften 524 kronor per 10 MHz (500 kronor avser avgift för tillstånd och 24 kronor avser avgift för marknadskontroll).

I frekvensbandet 24,25-25,10 GHz blir avgiften 262 kronor per 50 MHz (250 kronor avser avgift för tillstånd och 12 kronor avser avgift för marknadskontroll).

Geografiska begränsningar i 3,7 GHz-bandet
I geografiska områden där det förekommer störkänsliga radioanvändningar, tillkommer begränsande villkor. Vissa kommuner kommer inte att vara tillgängliga för tillstånd tidigast den 1 januari 2023.

Den 27 januari arrangeras alltså seminariet 5G Affärsmodeller – del 2. Det är uppföljaren till det uppskattade seminarium som anordnades den 19 augusti. I del 2 presenteras mer information om erbjudandet från PTS om Lokala tillstånd. Dessutom kommer flera nya möjligheter med Neutral Host att presenteras – med nya spännande affärsmodeller. Du anmäler dig på https://www.teknikhuset.org/anmhar.