Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
637c3ac6 d0a4 c118 70c9 79dc89738104

Nationell monitorering - dricksvatten

Behovet av monitorering av dricksvatten blir alltmer aktuellt.
Den 13 maj upptäckte Leksands kommun ett attentat mot dricksvattennätet
.

Det var en allvarlig skadegörelse på en av kommunens dricksvattenanläggningar. Luckor till en reservoar var uppbrutna. Kommunen gick med anledning av detta ut med en kokningsrekommendation som en försiktighetsåtgärd. Drygt 6000 invånare i Leksand berördes.

Matematisk analys snabbare än rondering
Efter att ledningsvattnet skickats till analys, kunde kokningsrekommendationen hävas efter fem dagar. Leksands kommun vet fortfarande inte när skadegörelsen av reservoaren har ägt rum. Detta hade i värsta fall kunnat innebära att ett skarpt attentat hade varit oupptäckt i över ett dygn, vilket hade räckt för att smitta en stor del av befolkningen via dricksvattnet.

Detta förtydligar behovet av ett rikstäckande monitoreringssystem. Ett monitoreringssystem som bygger på matematiska analyser – analyser baserade på vattnets fingeravtryck. Det ger en snabbhet som vida överträffar en betydligt långsammare rondering av kommunens hela vattennät. Frågan är också om en daglig rondering ev ett helt vattennät överhuvudtaget är realistiskt.

Federerat nätverk för nationellt data
Ett federerat nätverk ska tillhanda data för multimodala analyser. Ett nationellt system med många noder ger därför mer data och därigenom säkrare analyser och bättre prediktering. Dygnsvariationer, säsongsvariationer, vädervariationer och klimatförändringar är några av de förklarande variabler som påverkar vattnets fingeravtryck över tid. Med AI som verktyg kommer såväl målvariabler som förklarande variabler att utvecklas i takt med att nya sensorer och mer data adderas.

Fler instanser berörs
Ett nationellt monitoreringssystem tillhandahåller också data till fler instanser i Sverige. Fastighetsbolagen, som ansvarar för vattenkvalitet efter förbindelsepunkten. Kommunala vattenverken, som ansvarar för vattenkvalitet före förbindelsepunkten. Livsmedelsverket, som ansvarar för dricksvatten nationellt. 

Bland väsentliga verksamhetsutövare i övrigt som berörs, kan nämnas hälso- och sjukvård, livsmedelsindustri, myndigheter, public service och särskilda boenden.

Den 1 oktober arrangeras seminariet Nationell vattenmonitorering. Det blir information om det senaste inom nationella system med mobilkommunikation för övervakning och åtgärd av dricksvattenkvalitet. Inomhus och utomhus.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Du hittar alla tidigare veckobrev på https://www.5gibyggnad.se/letters.