Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
19163234 a201 ec36 2eaf 7f9ee0ba6273

EAA – Nya lagkrav på tillgänglighet

Med den nya lagstiftningen EAA tillkommer nya krav på tillgänglighet av digitala tjänster i Sverige. Exempelvis att boka färdtjänst, titta på SvT Play eller att lyssna på en e-bok.

Det här är ytterligare ett tecken på att det blir kämpigt för mobiloperatörerna att behålla värdekedjan för sig själva. Med ökande frekvenser behövs fler säkra nät inomhus, där 80% av användarna finns.

Lagen träder i kraft redan den 28 juni 2025.

Ökad konkurrens
Lag (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet genomför EU:s tillgänglighetsdirektiv från 2019. Lagen syftar till att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens och att främja personers jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. EAA – European Accessibility Act – blir alltså svensk lagstiftning fyra år efter att direktivet beslutades av EU.

EAA blir den fjärde av nya lagtexter som syftar till att utveckla digitaliseringen i Europa och i Sverige. Inom loppet av tre år blir alla fyra införlivade i svensk lag:

Ovanstående lagstiftningar gör att kraven på stabil och allomfattande mobiltäckning ökar. Eftersom 80% av all trafik är inomhus och makroceller inte kan lysa in i byggnader på de högre frekvenserna som krävs, så indikerar även den nya EAA-lagen att behoven av inomhusnät ökar ytterligare.

De vanligaste tjänsterna omfattas
I korthet ställer lagen krav på tillgänglighet på produkter och tjänster för konsumentbruk inom sektorerna

  • elektronisk kommunikation

  • e-handel

  • banktjänster

  • transporttjänster

  • e-böcker

  • audiovisuell media (TV)

Listan innehåller de vanligast förekommande användarfallen för de vanligaste förekommande terminalerna, det vill säga smartphone, padda eller laptop. Vem det blir som förväntas finansiera den cybersäkra mobila uppkopplingen, med ökande frekvenser och ökande behov av inomhusnät, kommer sannolikt Post- och telestyrelsen (PTS) att informera om innan lagen träder i kraft.

Video – bredbandiga krav
Audiovisuell media – i decennier mer känt som television – finns med som exempel på vad lagstiftningen menar ska vara tillgängligt för alla. Det är just den ökande konsumtionen av videotjänster som bidrar till att frekvenserna ökar i samhällets mobilnät. Ökade frekvenser gör att en betongvägg eller ett energifönster i ökande utsträckning hindrar radiosignalen att ta sig in i en byggnad.

I kombination med NIS 2- och RCE-lagstiftningen blir den sammantagna kravbilden att högre kvalitetskrav kommer att ställas på inomhusnät.

Den europeiska tillgänglighetslagen är ett direktiv som syftar till att förbättra den inre marknadens funktion för tillgängliga produkter och tjänster genom att avlägsna hinder som skapas av olika regler i medlemsstaterna.

En viktig målgrupp som lyfts fram av EU är personer med funktionshinder samt äldre. Det är prioriterade grupper i samhället som enligt EU kommer att dra nytta av:

  • mer tillgängliga produkter och tjänster på marknaden

  • tillgängliga produkter och tjänster till mer konkurrenskraftiga priser

  • färre hinder vid tillgång till transporter, utbildning och den öppna arbetsmarknaden

  • fler jobb tillgängliga där tillgänglighetskompetens behövs

Därmed ökar kraven på kommuner och regioner, som redan utgör lagreglerade vårdgivare för den prioriterade målgruppen i synnerhet. Därtill får kommunalt ägda allmännyttans fastighetsbolag nya utmaningar i och med EAA. Telekomsektorn i Europa menar att mobiloperatörerna inte har kassa till att betala utbyggnaden av EU:s inre digitala marknad. Det öppnar för fler sektorer att bli en del av värdekedjan.

Seminarier i vår
Sverige ligger efter andra länder i 5G-utbyggnaden men har nu möjlighet att accelerera utvecklingen i samband med introduktionen av EAA. Förslagsvis blir kommande EU-lagstiftning utifrån EAA-, NIS 2- och RCE-direktiven en sådan anledning att bygga ut säkrare och mer funktionella nät i samhället.

Även många bostäder i Sverige blir i en snar framtid föremål för nätutbyggnad – med högre lagstadgade krav på cybersäkerhet. Den 19 mars inleds med seminariet NIS 2-teknik - Allmännyttans fastighetsbolag. Då sammanfattas det ansvar som kommuner och kommunalt ägda fastighetsbolag har när vården flyttar in i allmännyttans bostäder.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Du hittar alla tidigare veckobrev på https://www.5gibyggnad.se/letters.