Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
D323b9cd 7e5d bd7d 5421 17f621c112a5

Ny riktning för kommuner och regioner 
Den 24 september levereras avgörande besked för framtidens teknikutveckling för regioner och kommuner, däribland insatser inom hemsjukvård. 

Nationell infrastruktur, nationell samverkan, internationalisering och ny lagstiftning är några av de inriktningar som beskrivs i årets upplaga av seminariet Ny teknik i äldreomsorgen. För en god och nära vård. Äldre medborgare är överrepresenterade inom hälso- och sjukvård. Äldre medborgare bor också till övervägande del i egna bostäder. I vanliga byggnader.

2015 – diskussion om teknikhotet
Det är tio år sedan som Teknikhuset anordnade seminariet Ny teknik i äldreomsorgen för första gången på KTH. Inledningstalare 2015 var barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Under Ny teknik i äldreomsorgen 2015 handlade diskussionerna om välfärden skulle ha teknik eller ej. Det fanns en oro för att teknik skulle göra personal arbetslösa.

2024 – diskussion om personalbrist
Nära tio år senare diskuteras snarare det omvända. Alltför långa arbetsdagar och behovet av fler medarbetare aktualiserar diskussionen om ny teknik. Personalbrist och vårdkonflikter dominerar samhällsdebatten just nu. Teknik som kan avlasta personalen och skapa bättre livskvalitet för brukarna är mer aktuellt än någonsin. 

I synnerhet om sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska kunna genomföras.

Ökande behov
Sedan 2015 har också de flesta kommuner intensifierat arbetet med att införa ny teknik. Det pågår dessutom diskussioner om ökad samverkan mellan kommuner. Hemsjukvård kommer därtill att utvecklas med sjukhusregionernas nationella samordning. Talarna den 24 september kommer att beskriva den utveckling som välfärden nu står inför.

E-hälsomyndigheten
Michel Silvestri, enhetschef vid avdelningen för analys och utredning på E-hälsomyndigheten, beskriver arbetet med den nationella digitala infrastrukturen för hälsodata som under 2024 ska resultera i en nationell färdplan – främst för svensk hälso- och sjukvård.

Nyckelfri hemtjänst och hemsjukvård
Pär Backlund är teknisk chef för Senior Care-verksamheten inom ASSA ABLOY och ger sin syn på nyckelfri hemtjänst och hemsjukvård. ASSA ABLOY är verksamt i över 70 länder. Erfarenheten från flera länder bidrar till lösningar som passar med annan teknik.

Nyckelfria lås och trygghetslarm – nationell infrastruktur
Mikael Rudin från Aspect Systems har 30 års erfarenhet av att koppla ihop teknik från olika leverantörer under sin tid på ABB – i tusentals anläggningar. Nu är fokus på att använda samma tekniska principer för samhället i stort, exempelvis för nyckelfria lås och trygghetslarm.

Kommande lagstiftning – NIS2- och CER-direktiven
Anders Jonsson från Secureappbox är svensk cybersäkerhetsexpert och aktiv medlem i EU:s olika arbetsgrupper inom cybersäkerhet. Anders redogör för de praktiska konsekvenserna av den nya cybersäkerhetslagstiftningen från EU som kommer 1 januari, med samordning som huvudfråga. 

Minska fallolyckor och förbättra arbetsprocesser - Trygghetssensorer
Martin Paulette från Sensio Care arbetar med nordiskt utvecklade system för att minska fallolyckor. Martin redogör för hur ny teknik med trygghetssensorer kan minska fallolyckor med 80% och hur arbetsbördan samtidigt minskar för personalen inom äldreomsorgen.

Kommunerna går samman – Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering
Hanna Lundborg är digitaliseringsstrateg vid SKR och berättar om en gemensam strategisk agenda för svenska kommuner och en handlingsplan som presenterar 13 konkreta initiativ. Redan den 12 juni 2024 lanserar SKR de sex första initiativen.

Standardisering – hållbar samhällsutveckling
Logiken är enkel. Standardisering skapar kostnadsfördelar för samhällets användare. Sveriges koppling till internationell standardisering främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. Next-G är ett sådant exempel.

Seminarium – Ny teknik i äldreomsorgen – 2024 
Seminariet Ny teknik i äldreomsorgen – 2024, som infaller den 24 september, fördjupar alltså diskussionen kring en nationell digital infrastruktur för god och nära vård. Årets seminarium presenterar de övergripande målen för den omställning som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen står inför. Som exempel diskuteras trygghetslarm, nyckelfria lås och minskad fallrisk. Samtidigt skärps lagstiftningen för den teknik som möjliggör e-hälsa. Välkommen att ta del av de tekniska möjligheter som utvecklas för kommun, region och fastigheter. Däribland artificiell intelligens (AI).

Under sommarveckorna presenterar veckobreven exempel på vad den 24 september har att erbjuda.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Du hittar alla tidigare veckobrev på https://www.5gibyggnad.se/letters.