Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
19baa4c6 bd90 794d 0603 51db082d8956

Mobil digitalisering inomhus

2022 blir ett spännande år för 5G i byggnad – inte minst med ett starkt fokus på de områden som kommer att ha en betydande inverkan på svensk ekonomi. En gemensam nämnare blir digitaliseringen av fastigheter.

Här behövs samordning och standardisering – främst av de integrationsplattformar som krävs för att klara en utveckling med 5G och 6G inomhus. Därför har ett samarbete inletts med organisationen Digitala Fastigheter. Ett samarbete som ska utmynna i just en gemensam syn på hur integrationsplattformar ska beredas för en framtid med ökad antenntäthet inomhus. Digitala Fastigheter deltar inledningsvis med representanter från företagen i den egna styrelsen.

Organisationen Digitala Fastigheter anger en tydlig vision för Sverige:

Sverige ska ligga i frontlinjen i utvecklingen av digitala fastigheter för att främja näringslivets konkurrenskraft och bidra till en hållbar samhällsutveckling ur alla aspekter, även de sociala.

Säkerhet och integritet för hyresgästen
Om bara 5-6 år kommer diskussionerna om 6G att handla om att göra verklighet av visionerna. Då aktualiseras på allvar frågan om säkerhet i mobilnäten. Allt fler uppkopplade apparater och möjligheten att också förstärka eller förflytta sinnesintryck kommer att ge utökade krav på säkerhet och integritet för hyresgästerna. Med 6G blir det verklighet med att koppla upp tankar, känslor, sinnen och därmed helt nya apparater för att förstärka eller förflytta sinnesintryck. Exempelvis hologram och smarta glasögon – att kunna strömma augmented reality-video direkt till glasögonen, med låg latens och hög kostnadseffektivitet.

Det blir därför aktuellt med en lokal datahantering i byggnaden. Med lösningar som avidentifierar användardata innan den skickas vidare till operatören. I 6G kommer därför edge computing, säkerhet och integritet att vara inbyggt från start. Data sparas så långt ut i mobilnäten som möjligt – begränsat till de data som behövs för stunden.

Samarbetet med Digitala Fastigheter blir därför välkommet. En utvecklande diskussion med världsledande aktörer om framtidens integrationsplattformar inomhus för 5G och 6G.

Ett första gemensamt seminarium anordnas inom kort. Den 8 februari 2022 arrangeras seminariet Integrationsplattform 5G som beskriver möjligheterna att samordna uppkopplad teknik. Du anmäler dig på https://www.teknikhuset.org/anmhar.