Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
1b600468 c819 bea6 fbd5 84f205a5ff7e

5G och nationalekonomi

Sverige ligger i sämsta kvartilen när det gäller 5G-utbyggnadens första år i Europa. Det visar Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 – i EU:s senaste rapport. Italien ligger i täten. Sverige uppvisar saktfärdighet.

DESI övervakar Europas övergripande digitala prestanda och följer EU-ländernas framsteg i ländernas digitala konkurrenskraft.

Sverige samsas alltså i sämsta kvartilen – tillsammans med Ungern, Slovakien, Lettland och Portugal. En utveckling som för Sveriges del avviker från samtida vetenskap om hur välfärd skapas. Enligt ledande forskning tappar Sverige i BNP och välfärd genom att vara långsam i utbyggnaden av 5G.

Innovation skapar välfärd
Innovation skapar välfärd. Så kan Nobelpriset i ekonomi 2018 sammanfattas. Priset tilldelades den amerikanska nationalekonomen Paul M. Romer med motiveringen “for integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis”. Paul Romer, som också var Världsbankens chefsekonom 2016-2018, menar att nya idéer är grundläggande för tillväxt eftersom de gör alla som producerar fysiska varor och tjänster mer produktiva.

För en övervägande majoritet av befolkningen är det säkert inte komplext att dra slutsatser av förhållandet mellan fattiga utvecklingsländer och rika industrinationer – just när det gäller förmågan att leverera välfärd till sin befolkning. Nobelprisets innebörd kan sannolikt inte förvåna särskilt många.

Desto mer överraskande blir det i stället att se hur Sverige har förvaltat sitt arvegods när det gäller ledarskapet beträffande samhällets mobilnät.

Även applicerbart inom telekom
Professor Romers Nobel-belönade teser är givetvis applicerbara även på 5:e generationens mobilnät. En rad parallella studier bekräftar också att 5G genererar välstånd för de nationer och myndigheter som håller tempo i utbyggnaden.

  • GSMA, 2022. GSMA-forskning visar att 5G-mobilnätstjänster i mellanbandsspektrumet kan addera mer än 610 miljarder USD till global BNP 2030.

  • PwC, 2021. För beslutsfattare och regeringar är nyckeln att betrakta 5G som grundläggande samhällelig infrastruktur.

  • Boston Consulting Group, 2021. För att förverkliga dessa starka ekonomiska och jobbmässiga fördelar måste regeringen på federal, statlig och lokal nivå arbeta för att 5G:s utbyggnad går framåt.

  • Accenture, 2021. Varje jobb som skapas av 5G inom Informations- och kommunikationstekniksektorn (IKT) kommer att skapa uppskattningsvis 1,8 nya arbetstillfällen i hela ekonomin.

  • CTIA, 2021. 5G kommer att bidra med 1,4 biljoner till 1,7 biljoner dollar till USA:s BNP och skapa 3,8 miljoner till 4,6 miljoner jobb under det kommande decenniet. Denna tillväxt kommer att ske direkt genom investeringar i infrastruktur och indirekt genom att möjliggöra innovation som förändrar alla sektorer av ekonomin.

  • The American Enterprise Institute, 2020. Vi räknar med att om 5G-införandet följer samma väg som 4G-införandet i USA, så kommer 5G på sin topp att bidra med cirka 3 miljoner jobb och 635 miljarder USD i BNP till den amerikanska ekonomin under det femte året efter introduktionen. Men om 5G följer den långsammare, grundare vägen där 3G-tekniken infördes, kommer 5G att bidra med cirka 1,2 miljoner jobb och 264 miljarder dollar till den amerikanska ekonomin när den var som mest under det sjätte året efter introduktionen.

Baserat på ovanstående studier blir den dystra slutsatsen att Sverige tappar i BNP och välfärd genom att vara långsam i utbyggnaden av 5G.

Mobiloperatörernas ansvar
Det är svårt att hitta förklaringar till hur en välfärds- och industrination som Sverige väljer att avvika från andra ledande industrinationers prioriteringar i Europa. En sannolik förklaring kan vara att svenska nationella mobiloperatörer föredrar att maximera intäkterna från 4G innan investeringarna i 5G prioriteras. Det är ett resonemang som kan härledas från skaleffekter och skillnader i tätortsgrad. Sverige med tio miljoner invånare har fyra nationella mobiloperatörer. Italien med 60 miljoner invånare har fem nationella mobiloperatörer. Italienska mobiloperatörer har nära fem gånger så starka skäl att investera i 5G-nät som svenska mobiloperatörer.

En något förenklad slutsats är då att 5G i Sverige distanserar sig från nationalekonomiska rön – till förmån för kvartalsekonomiska.

Här behövs en nationell politisk styrning återinföras, förslagsvis via Post- och telestyrelsen (PTS). Det är förmodligen dags att återinföra skönhetstävlingarna i samband med frekvensauktionerna, där mobiloperatörerna får förbinda sig till investeringar i utbyte mot frekvenser.

EU-kommissionens ansvar
Här behövs även en styrning från EU.
Ambitionerna från EU-kommissionen är att finansieringspaketet RRF och kommande direktiv kan skapa incitament för att 5G-investeringarna i Sverige ska ta fart. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har i sina två senaste politiska riktlinjer betonat behovet av en uppdaterad handlingsplan för 5G och 6G i Europa, där även artificiell intelligens ingår.

EU-kommissionens NIS2-direktiv är en kommande lagstiftning som kommer att tvinga fram end-to-end-säkra systemlösningar för en lång rad av samhällssektorer. Det är en utveckling inom svensk lagstiftning som gynnar utbyggnaden av 5G.

Seminarium
Det seminarium NIS 2-direktivet 2023 som arrangeras den 7 februari behandlar cybersäkerhet även för vanliga byggnader. NIS 2 sätter målbilden för säker digitalisering inom samhällets olika sektorer. Cybersäkerhet kommer att beröra allt fler organisationer. Det finns därför ett behov av att belysa NIS 2 ur olika synvinklar. Under seminariet sätts cybersäkerheten i första rummet, med juridisk, teknisk och affärsmässig kompetens.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.