Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
0db0870d 755d 5389 cd15 7ab67976a927

Framtidens federerade informationshanteringsmiljö
Det var inom energi- och processindustrin det startade. Det som nu utvecklas till framtidens molntjänster – federerade nätverkstjänster.

Tusentals uppkopplade komponenter – av olika fabrikat – som ska fungera ihop, för att skapa ny funktionalitet. Varhelst data lagras och funktioner exekveras, så ska komponenterna kunna dra nytta av varandras data och funktionalitet. Komponenter i system ska kunna dra nytta av data och funktioner från komponenter i andra system. Människor ska kunna använda, övervaka och styra – med höga krav på cybersäkerhet.

Framtidens moln ger möjlighet att bygga ett system av system som ger användarupplevelsen att man bara använder ett system för allt. Allt sker genom en sömlös samverkan mellan komponenter i systemen.

Med modern mobil kommunikation skapas nu framtidens federerade informationshanteringsmiljö – Cloud of Cloud.

Det uppkopplade samhället
I sex veckobrev framåt beskrivs grunderna. Vilka beståndsdelar som behövs för att skapa framtidens intelligenta nät. Hur molnets nya funktion kommer att påverka vardagen för alla delar av samhället.

System med access till data och funktioner, även från ”edgen”, där 70-90% av all data finns och många gånger är nedlåsta i traditionellt proprietära system kommer också att vara en del av den nya IT-miljön.

Begreppet "cloud " kanske får de flesta att tänka på de molntjänster som Big Tech levererar – men Cloud of Cloud inkluderar också egna system ”i källaren”.

Det passar för smarta städer – men även för sjukhus, för kvarboende seniorer, för drönarleveranser till fastigheter, för distansdiagnostik och för industrin.

Seminarier – sammanfattande rön
Den 3 oktober sammanfattas rönen med inledningen av en serie seminarier under hösten. Med tema kring hur redundans och högre cybersäkerhet blir lagstadgade krav. Säcken knyts ihop med en rad spännande talare och ur ett internationellt perspektiv.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Vi en önskar en skön sommar och god läsning!