Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
F4f9707b f676 73e2 fdcf 0c450e808eab

6G och Sveriges position

Artificiell intelligens (AI) blir den grund som definierar vårt digitaliserade samhälle om tio år. Ett mer hållbart samhälle behövs. Smarta städer behövs. Listan kan göras lång när det gäller vardagliga AI-applikationer som kommer att förverkliga ett mer hållbart samhälle.

Om AI är triggern för nästa industriella revolution, så kommer 6G att vara den infrastruktur inom telekommunikation som gör det möjligt.

Drivkrafterna finns
Bekräftelserna finns i backspegeln. Drivkraften för 5G och 6G kommer från USA, Kina och Sydkorea. Från nationer som inser att 6G är ett slagfält för nuvarande och framtida ekonomiska och strategiska konkurrens. Det är nationer som investerar i forskning i ett tidigt skede. De formulerar nationella strategier som kommer att genomföras under det kommande decenniet och därefter. De väljer områden som säkrar hållbarhet, BNP och god ekonomisk utveckling.

  • Energi

  • Klimat och miljö

  • Mobilitet

  • Digitalisering

  • Stadsplanering med smarta byggnader

  • Social hållbarhet

Cybersäkerhet, säkerheten för autonoma fordon, hälso- och sjukvård, energieffektivitet – listan kan göras lång när det gäller vardagliga AI-applikationer. Det råder inget tvivel om fördelarna med den globala utvecklingen kring AI.

Telex, fax, NMT, 3G – teknikgenerationer
Många länder väljer att tänka bort 6G eftersom 5G ännu inte finns på plats. Även om det är sant, kommer vi tillbaka till frågan om teknikgenerationer och samhällets vinster.

Det kanske vore att föredra att kunna se ett slut på teknikgenerationer som är oförenliga med varandra och som lämnar problem med äldre nätverk. Exempelvis skiftena utifrån standarder som telex, telefax, NMT och 3G. Det är teknikgenerationer som har varit en del av verkligheten globalt men som de flesta säkert är bekväma med att ha lämnat. Vi kan enas om att det blev bättre efter telex-epoken.

Inom forskningen talas om 12G
I forskningssammanhang talas redan om 12G. Global forskning integreras alltmer i 3GPP:s standardiseringsarbete. Det finns därför en röd tråd. Det finns därför en logik i att vara tidigt ute. Inte minst för att investera i rätt riktning redan idag.

För att uppnå en framtida 6G-standard finns det två viktiga hörnstenar. För det första kommer 6G att bygga vidare på 5G:s utveckling. Release 19 i 5G-standarden kommer redan 2024 och blir ett tydligt avstamp inför 6G. Arbetet med 6G-standarden inleds 2027 och introducerar då bland annat AI, XR och maskininlärning som standardiserade funktioner. 6G-standarden kommer även att definiera användningen av högre frekvenser.

För det andra, kommer 6G att ta hand om så mycket mer i samhället. 6G kommer att hantera nätspel, hälsovård, autonoma farkoster, hologram i 3D, positionering i nätet – kort sagt tvärs över samhällssektorerna.

5G ger starten för 6G
Men det betyder också att alla nya tekniker eller tillvägagångssätt vi behöver för att integrera 6G antingen kommer att behöva byggas in i, eller utökas från, 5G-standarder. Vi kan inte bara bygga om säkerhetsprotokoll och hållbarhetselement från grunden, då riskerar vi att möta samma problem som vi har sett i tidigare generationer.

Som ett resultat av detta måste vi nu tänka på sluttillståndet som ska uppnås och byggas på i takt med nuvarande och framväxande standarder och tekniker. Häri ingår cybersäkerhet och kommande användarfall – exempelvis metaverse.

Även om ingen officiell standardorganisation har krävt specifik funktionalitet för att stödja metaverse, kommer all storskalig användning av AV eller blandad verklighet att bero på ett mycket mer robust nätverk än dagens, på grund av latens- och kapacitetskraven involverade i både nedlänk och upplänk – med andra ord, det kommer att behöva 6G. Och 5G ger starten för 6G.

Bättre täckning och energieffektivitet
Den slutliga versionen av 6G kan dröja ett tag, men arbetet har redan börjats. Arbetet som kommer att avgöra hur framgångsrikt det är för telekomgemenskapen – och konsekvenserna av vad vi gör eller inte gör idag kommer att bäras med in i nästa decennium.

Seminarium
Det seminarium NIS 2-direktivet 2023 som arrangeras den 7 februari behandlar cybersäkerhet även i relation till vanliga byggnader. NIS 2 sätter målbilden för säker digitalisering inom en rad samhällssektorer. Cybersäkerhet kommer att beröra allt fler organisationer. Det finns därför ett behov av att belysa NIS 2 ur olika synvinklar. Under seminariet sätts cybersäkerheten i första rummet, med juridisk, teknisk och affärsmässig kompetens.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.