Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
C486a56d ba26 97be c536 dacb81fada64

Vita huset satsar på 6G-samarbete med Norden
Vid det tredje USA-nordiska ledarmötet i juli, enades USA:s President Joe Biden och de nordiska statscheferna om ett fördjupat samarbete kring 6G.

USA och de nordiska länderna är överens om att intensifiera samarbetet kring teknologier som 5G och 6G, artificiell intelligens, cybersäkerhet och kvantteknik.

Även Sveriges kommande NATO-medlemskap bedöms ge effekter när samhällets väsentliga entiteter ska skyddas mot cyberattacker.

Statscheferna från USA och Norden noterade att samarbete om grundläggande och tillämpad forskning "gör det möjligt för USA och nordiska partners att hålla sig i den tekniska framkanten och att utveckla teknologier och standarder som är i linje med gemensamma värderingar och intressen." Statscheferna underströk även den strategiska betydelsen av internationell samverkan.

Även EU ansluter
I juni tillkännagav USA och EU ett "accelererat samarbete för att utveckla en gemensam vision och en branschfärdplan för forskning och utveckling för trådlösa 6G-kommunikationssystem."

Kapplöpning med Kina
Dessa är de senaste av en rad avtal och internationella åtaganden som den amerikanska administrationen har gjort under de senaste månaderna för att bättre positionera landet mot Kinas framsteg på området.

I juli undertecknade president Biden även ett bilateralt avtal med Indien för att bilda en 6G-arbetsgrupp ledd av Nordamerikas Next G Alliance och Indiens Bharat 6G Alliance. I det gemensamma arbetet ingår standardsamarbete, underlätta tillgången till chipset för systemutveckling och etablera forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete.

USA, EU, Indien med flera G20-länder skapar nu även ”Kryddvägen” – ett komplement till Kinas Belt and road initiative. Kryddvägen ska utgöra en grön och digital bro mellan kontinenter och civilisationer.

Nordiska avtal fungerar – med svaga svenska resultat hittills
I maj 2018 presenterades en avsiktsförklaring för 5G under det nordiska statsministermötet i Örnsköldsvik, som dåvarande statsminister Stefan Löfvén var värd för. Stefan Löfvén samt statsministerkollegorna Erna Solberg från Norge, Lars Løkke Rasmussen från Danmark, Juha Sipilä från Finland och Katrín Jakobsdóttir från Island deltog på mötet.

De nordiska statsministrarna enades då om en gemensam vision att Norden ska vara den första och mest 5G-integrerade regionen i världen. Ett gemensamt Nordiskt 5G-område skulle skapas, där frekvensband för 5G och teknisk samordning säkras.

Med facit i hand kan konstateras att nordiska samarbeten kring 5G har gett bra resultat totalt sett. Dessvärre har det nordiska samarbetet inte gett Sverige några fördelar hittills. Sex år efter Örnsköldsviksmötet hade Danmark och Finland uppnått 94,7% 5G-utbyggnad, Norge 82%. Sverige hade uppnått blygsamma 20,5%.


Framtida samarbeten
Det är därför hög tid för Sverige att bejaka nordiska och transatlantiska samarbeten – med start kring 6G denna gång. 6G lanseras redan om fyra år. Med marknadsledande koncerner som Ericsson och Nokia i Norden, finns alla förutsättningar för Sverige och Norden att återta en världsledande position.

Projektet 5G i byggnad drar sitt strå till stacken genom etablering av MedTech Connectivity Sandbox även i USA. Här deltar såväl svenska som amerikanska medtech- och neutral host-bolag. Förutom NIS 2-kraven, får systemlösningarna även en NATO-profil, inför Sveriges kommande NATO-medlemskap. Mer om detta i kommande veckobrev.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Du hittar alla tidigare veckobrev på https://www.5gibyggnad.se/letters.