Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
592d7bfe 64ef f031 539c b6f47436e350
5G tar täten
Med förbättringar i 5G-prestanda och obegränsade abonnemang, börjar nya användarbeteenden att tydliggöras på tidiga 5G-marknader världen över. Ett sådant beteende är att 5G-användningen ökar och Wi-Fi-användningen minskar. Det rapporterar Ericsson i en marknadsundersökning publicerad i maj 2021. 

Viktiga resultat:

1. Konsumenternas avsikt att uppgradera till 5G accelererar, trots pandemin
Minst 300 miljoner smartphone-användare beräknas bli 5G-användare 2021. I slutet av 2020 skulle 22 procent fler smartphone-användare med 5G-ready smartphones ha funnits, om kunskapsluckorna kring 5G hade åtgärdats, enligt undersökningen.

2. 5G skapar förändringar i användarbeteendet – 5G börjar fasa ut Wi-Fi
5G-användare spenderar två timmar mer per vecka med spel och en timme mer på appar med Augmented Reality (AR) jämfört med 4G-användare. 20 procent säger att de har minskat användningen av Wi-Fi efter uppgraderingen till 5G.

3. Inomhus 5G-täckning viktigare för konsumenterna
5G early adopters bedömer inomhus 5G-täckning dubbelt så viktig än hastighet eller batteriets livslängd.

4. Early adopters är nöjda med 5G-prestanda men förväntar sig mer innovation
Sjuttio procent är missnöjda med tillgången på innovativa tjänster och förväntar sig nya applikationer som använder 5G.

5. Konsumenterna värdesätter 5G-abonnemang med digitala tjänster och är villiga att betala 20–30 procent mer. Två tredjedelar av de användarfall som värderas av konsumenter har dock ännu inte kommersialiserats.

Marknadsundersökningen visar att 5G tas emot på ett positivt sätt på de marknader som har lanserat 5G. Undersökningen visar också att användarna vill ha mer. Bland användare med 5G-ready smartphones och ett 5G-abonnemang, på de marknaderna som ingår i undersökningen, framgår att i genomsnitt 10 procent fler användare är mycket nöjda med 5G jämfört med de som använder 4G. I Schweiz är 59 procent mycket nöjda med prestanda i 5G-näten, medan endast 30 procent är mycket nöjda med 4G.

Gediget dataunderlag för slutsatserna
Marknadsundersökningen omfattar kvantitativt data från sammanlagt 26 marknader. Mer än 30 730 online-intervjuer hölls i december 2020 med personer i åldern 15–69 år, på marknader där 5G redan har lanserats, liksom marknader utan aktiva kommersiella 5G-nätverk. Den kvantitativa marknadsundersökningen inkluderade Australien, Argentina, Brasilien, Kina, Chile, Frankrike, Finland, Tyskland, Irland, Indien, Italien, Indonesien, Oman, Peru, Qatar, Rumänien, Sydkorea, Singapore, Saudiarabien, Schweiz, Taiwan, Thailand, Uruguay, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Alla respondenter är smartphoneägare och använder internet dagligen. Bland dessa 30 730 intervjuade var 4 025 aktiva 5G-avändare. Kvalitativt data samlades in genom 44 intervjuer med 5G early adopters i New York, USA; London, Storbritannien; och Seoul, Sydkorea i mars 2020 och februari 2021, i syfte att förstå förändringarna i uppfattningen om 5G. 

Samtliga undersökningar från Ericsson ConsumerLab, inklusive den ovan, återfinns i sin helhet på länken: 
https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.