Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
4ed93872 675a 32bf 5af8 e5d9239e696d

Egna hem blir utmaningen

Att skapa en redundant välfärdsuppkoppling i bostadsrätter och i egna hem blir en svår nöt att knäcka, inte minst för svenska kommuner och regioner.

Det är en av slutsatserna från seminariet den 16 maj med temat NIS 2 – Teknikval 2023.

I Sverige finns drygt 220 000 trygghetslarm. En majoritet av dessa, cirka 130 000 larm, återfinns just i bostadsrätter och i egna hem. Ansvaret för hur dessa larm ska bli redundant uppkopplade diskuterades under seminariet. En betydande andel av dessa ska även fungera utomhus.

Här följer ett kort referat från diskussionerna den 16 maj.

EU vill stärka cybersäkerheten
EU:s ståndpunkt är att samhället vinner på att bli mer cybersäkert och lanserar därför ett skarpare NIS 2-direktiv. Samhällets kostnad för cyberattacker kommer enligt EU att öka. Det är bakgrunden till att samhället nu investerar i ökad cybersäkerhet – en investeringskostnad som ger lägre kostnader för cyberattacker och som ger lägre kostnader för hälsosektorn.

Ericsson presenterar tekniklösningar
Ericssons representant lyfter fram 5G som ett säkrare alternativ än Wi-Fi inför NIS 2-lagstiftningen. Dels behöver en befintlig uppkoppling kompletteras med en extra uppkoppling. Dels ska ju uppkopplad teknik även fungera utomhus. 5G kommer ikapp fiber i snabbhet och tillgänglighet, vilket också möjliggör nya lösningar för trådlös uppkoppling.

Mälardalens universitet lyfter uppkoppling 24-7
Mälardalens universitet lyfter fram vikten av medicinska sensorer som mäter 24 timmar per dygn och 7 dagar i veckan. Det innebär att sensorerna även ska fungera utomhus och då måste vara 5G-uppkopplade. Multimodala dataanalyser blir möjliga när medicinska sensorer kontinuerligt kan leverera data, vilket kommer att sänka kostnaderna för hälsosektorn.

LTU lyfter 5G som demokratifråga
Luleå Tekniska Universitet (LTU) argumenterar för att landsbygdens och glesbygdens digitalisering ytterst är en demokratifråga. Därför måste utbyggnaden av 5G även inkludera låg tätortsgrad när NIS 2 blir lagtext. LTU har framgångsrikt byggt digitala oaser med lokala 5G-nät även i områden med låg tätortsgrad. LTU tror på samfinansierade lösningar för NIS 2.

Storstadskommunens planer
Äldreomsorgen i Stockholms stad hanterar 16 000 trygghetslarm. Team digitalisering arbetar med innovation, digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik men nu tar ledningen i Stockholms stad hand om NIS 2-frågorna. Även hur egna hem och bostadsrätter ska finansieras blir en fråga för stadsledningen. Seniorer med larm ska inte lämnas utan cybersäker uppkoppling.

Stadsarkitektens syn på NIS 2
Nya cybersäkerhetskrav i NIS 2 kan leda till att parabolantenner får en återkomst. Paraboler är vanligtvis bygglovsbefriade i en- och tvåbostadshus. På kulturmiljöhus monteras de bäst på husets baksida. På hyreshus förväntas att paraboler och annan teknik monteras på ett samordnat och strukturerat sätt. En stadsplanering som blir samordnad med fastighetsägare.

Arbetet med NIS 2 fortsätter
I slutsatserna från seminariet den 16 maj konstateras att arbetet med NIS 2-direktivet fortsätter på bred front. Det blir också fördjupande seminarier under hösten – även kopplat till kommunala fastighetsbolag, bostadsrätter och egna hem:

Seminarium 3 oktober - NIS 2-teknik - Allmännyttans fastighetsbolag
Seminariet den 3 oktober handlar om hur tekniken ska se ut i allmännyttans fastighetsbolag ur äldreomsorgens perspektiv.

Seminarium 17 oktober - NIS 2-teknik - Privata bostadsfastigheter
Seminariet den 17 oktober handlar om hur tekniken ska se ut i privata fastighetsbolag och specifikt i bostadsrätter.

Seminarium 28 november - NIS 2-teknik - Egna hem i förort
Seminariet den 28 november handlar om hur tekniken ska se ut i egna hem framför allt i förort och tätort.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.