Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
E23f6bd5 efee 4601 f1ca 244d89410077

Cloud of Cloud ger smarta städer
Cloud of Cloud tar bort problemet med att man behöver använda olika appar vid exempelvis laddning av elbilen – beroende på vilket elbolag som levererar elen till laddstationen.

Att ladda en Tesla
Cloud of Cloud skulle exempelvis kunna användas för att eliminera problemet med att veta vilken mobil-app som ska användas för att ladda elbilen, i detta fall en Tesla, i ett område i närheten av bilen.

Vi realiserar detta genom att alla appar som hanterar laddning av elbilar ansluter sig till Cloud of Cloud via ett gränssnitt som tillåter att appen svarar på frågan ”har du en laddstation i detta område, som kan ladda en Tesla?”. Genom att även ansluta bilappen kan bilappen fråga Cloud of Cloud efter de appar som har laddstationer i närheten av bilens nuvarande position och är kompatibla med bilen. Efter att bilappen fått svar listar den de appar som kan användas. Apparna i listan har laddstation i närheten och har mobilanvändaren registrerad, och vi är redo att börja ladda.

Som LEGO-bitar
Om vi applicerar LEGO-metaforen till detta så har vi en LEGO-bit som representerar bilen och en LEGO-bit för varje laddstation. Laddstationsbitarna har alla en knopp som svarar på frågan ”Har du en laddstation i detta område för denna biltyp” samt en knopp som svarar på frågan ”Finns denna användare registrerad”.

Exemplet ovan visar hur vi genom att ansluta bilappen och laddapparna till Cloud of Cloud gör att de kan samverka utan att veta om varandra. Det enda som krävs är att de kan hantera ett antal överenskomna gränssnitt.

Detta innebär att vi kan lägga till en ny bilapp eller laddapp genom att bara implementera support för ett antal gränsnitt. Cloud of Cloud gör det möjligt att på detta sätt lägga till både laddappar och bilappar som samverkar med både nya och äldre appar.

Detta innebär att kostnaden för att integrera ytterligare en laddapp till alla tidigare bilappar endast ökar linjärt. Detsamma gäller om man vill lägga till en bilapp.

Seminarier – sammanfattande rön
Den 3 oktober sammanfattas rönen med inledningen av en serie seminarier under hösten. Med tema kring hur även redundans och högre cybersäkerhet blir lagstadgade krav. Säcken knyts ihop med en rad spännande talare och ur ett internationellt perspektiv.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Vi en önskar en skön sommar och god läsning!