Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
5dbf55cb 7f8a 41b3 b513 9c22ff135321
PTS skjuter upp den planerade auktionen av 5G-frekvenser i Sverige. Det innebär att Sverige ytterligare halkar efter omvärlden i den så avgörande mobila digitaliseringen. Asien och USA ligger cirka två år före Sverige i 5G-utvecklingen. Även Tyskland får nu ett svårintagligt försprång. Tyska näringslivet satsar sedan våren 2020 på lokala tillstånd med egna spektrum.

Kända tyska varumärken satsar alltså på egen rådighet när det gäller 5G och den fjärde industriella revolutionen. Den tyska inställningen vittnar om insikten att den digitala utvecklingen alltmer blir en integrerad del av affärsverksamheten. De ledande tyska bilmärkena Audi, BMW, Mercedes och Volkswagen tar täten. Globala jättar som BASF, Bosch, Deutsche Messe och Lufthansa gör likadant – satsar på egen rådighet med egen frekvens och med egna 5G-nät.

Även utpräglade fastighetsförvaltare som Deutsche Messe har alltså insett att den mobila digitaliseringen är alltför viktig att frånhända sig. Under Hannovermässan, världens största mässområde i areal, kommer framtidens teknik från världsledande leverantörer att vara uppkopplad. Den teknik som de närmaste åren kommer att monteras i vanliga hus.

Tysklands motsvarighet till PTS, telekommunikationsregulator Bundesnetzagentur (Federal Network Agency eller BNetzA), meddelade i vecka som gick att de har tilldelat 74 licenser till sökande för att distribuera privata 5G-nätverk (kallas "campus eller lokala nätverk" i Tyskland eller "lokal Netze" på tyska) med 3,7 GHz till 3,8 GHz spektrum. Detta mer än fördubblade de 33 licenser som BNetzA tilldelade från start, vilket meddelades redan i april 2020.

Jochen Homann, VD för BNetzA, tillade i veckans pressmeddelande ”genom att tilldela spektrum för lokala 5G-nätverk skapar vi utrymme för innovation för företag. Det har varit ett stort intresse för spektrumet, och vi räknar med att ett stort antal ansökningar återstår”.

Även svenska PTS motiverar sitt kommande erbjudande om lokala tillstånd med utvecklingsmöjligheten för svenska organisationer. Syftet med lokala tillstånd är enligt PTS att ”möta olika sektorers uttryckta behov av lokal 5G-användning inom- och utomhus i hela Sverige”. Därtill att ”möjliggöra för mer riktade aktörer att hjälpa olika näringar med en anpassad digitalisering av respektive verksamhet”.

Privata LTE- och 5G-nätverk kan ge en garanterad anslutning och integritet – exempelvis för skydd av data – samtidigt som de stöder ett brett utbud av applikationer och användningsscenarier. Småskaliga privata LTE- och 5G-färdiga nätverk börjar också distribueras i industriella IoT-installationer (Internet of Things) - där LTE och 5G kan uppfylla de stränga kraven på tillförlitlighet, tillgänglighet och låg latens för anslutning i industriella kontroll- och automatiseringssystem, förutom att stödja mobilitet för robotik och maskiner. Kritisk infrastruktur som hamnar, flygplatser, järnvägar och sjukvård står på tur. Sveriges alltmer uttalade behov av e-hälsa kommer därtill att accentuera behovet av nationell roaming.

E-hälsa kommer även att vara en av de starkaste drivkrafterna för säkra inomhusnät i vanliga byggnader där människor befinner sig. På samma sätt som ”handikapp-anpassning” har styrt arkitekturen och byggnaders gestaltning de senaste decennierna, kommer e-hälsa att behöva sätta sin prägel på alla typer av fastigheter. Såväl bostadsfastigheter som kommersiella fastigheter.

Sverige har som nation haft en ledande global position inom mobil digitalisering sedan mobiltelefonen introducerades 1979. Under ett halvt sekel har Sverige återkommande haft flest mobiltelefoner per capita, flest PC per hushåll och i generella termer varit en förebild för övriga världen inom digitalisering. Den ledande positionen har bidragit till att Sverige har förblivit en exporterande nation, snarare än en importerande.

Det är nu dokumenterat att Sverige har tappat ledningen. Vi har alla ett ansvar för att återfå och bibehålla en ledande position. Förutsättningarna finns – inte minst genom den svenska unika förmågan att arbeta tillsammans med systemintegrationer. Här kommer lokala tillstånd att ha en avgörande betydelse, med möjligheten att mer användarnära utforma de digitala tjänster som ska förstärka den egna affärsverksamheten för svenskt näringsliv. Konnektiviteten är givetvis en förutsättning – men de digitala tjänsterna inomhus blir affärsunika. Därför behövs samverkan med mobiloperatörerna när inomhusnäten ska kopplas till accessnäten. I samarbetet för att koppla ihop mikronät med makronät har Sverige möjligheten att återfå en världsledande position. Det är här överlägsna system med högeffektiv funktionalitet skapas. I den miljön utvecklas Sveriges nya exportprodukter.

Att bygga kostnadseffektiva inomhusnät kommer utöver de tekniska kvaliteterna att inkludera både affärsrelaterade och juridiska frågeställningar. Projektet 5G i byggnad tar därför initiativ till att via en förening kunna erbjuda oberoende rådgivning, utredningar och myndighetsdialog. Därför inleds nu samverkan med Användarföreningen, som har fem års erfarenhet av lagreglerad teknik inom samhällskritisk verksamhet.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.