Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
34a47bdc ef7a 49b2 86d2 9ca1b55f4bc4
5G kommer att revolutionera flera samhällssektorer. Däribland att åtgärda övergödda sjöar. Även självkörande fordon på lantligt belägna sjöar blir en verklighet i stor skala när Release 17 av 5G-standarden tar sin form sommaren 2021.

För att självkörande fordon ska bli verklighet, hävdar fordonsexperter att storskalig användning av 5G krävs. Det nuvarande 4G-nätverket är tillräckligt snabbt för att streama HD-innehåll online och spela onlinespel, men det stöder inte säkrare och smartare självkörande bilar. Här behövs 5G.

Nordic Nutrients är en avknoppning från KTH som utvecklar självkörande robotar som åtgärdar övergödda sjöar. Roboten på bilden är redan idag självkörande, med 4G-uppkoppling, GPS-styrning och kameror – med liknande principer som en självkörande bil. Med 5G kommer end-to-end-säkerheten att öka markant, vilket leder till att ett obegränsat antal sjöar kan åtgärdas och övervakas samtidigt. Övervakningen kan ordnas från vilken plats som helst, vilket är grundläggande för maximal kostnadseffektivitet. Det blir den mest kostnadseffektiva lösningen på Sveriges 10 000 övergödda sjöar. En lösning där även överflödig fosfor tas om hand – till gagn för ett hållbart samhälle.

EU:s vattendirektiv har tagits fram av EU för att skapa en likadan förvaltning av medlemsländernas vatten. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. 

Med 5G får vattendirektivet ett nytt verktyg inom tre användningsområden:
  1. Mätning med elektronisk tunga
    Genom att använda sensorer placerade i vattenförekomsterna kan kemiska analyser utföras direkt på plats. Med en mobil uppkoppling kan analysdata överföras kontinuerligt utan fördyrande manuella insatser. Flera vattenförekomster kan övervakas med kostnadseffektiva automatiserade processer.
  2. Digital kartläggning av fiskbestånd
    Genom att använda scanners med bildigenkänning samt olika typer av kameror kan högupplöst data bidra till att kartlägga hur fiskbestånd utvecklas. Kunskap om habitat och fiskbestånd kan då uppnås utan elstötar och manuell hantering. Fler kartläggningar av fiskbeståndens utveckling kan då automatiseras.
  3. Automatiserad åtgärd av övergödda sjöar
    Genom att använda robotiserade dammsugare, kan syreförbrukande toppsediment avlägsnas i övergödda sjöar och vikar. Fosfor och andra nyttiga mikro- och makroämnen kan återföras till samhällets användning. Dyra behandlingar av sjöar med aluminiumklorid kan därigenom undvikas. 
Det finns 10 000 övergödda sjöar i Sverige som är i behov av åtgärd. Enligt Vattenförvaltningsförordningen (2004:660), ska åtgärderna vara vidtagna senast den 22 december 2024. En fällning av aluminiumklorid i samtliga dessa sjöar skulle kosta samhället cirka 40 miljarder kronor – i nivå med Sveriges försvarsbudget. En robotiserad åtgärd med mobilt uppkopplad utrustning skulle kosta samhället en bråkdel av detta, cirka åtta procent – mindre är tre miljarder kronor. Samtidigt skulle kraftfulla metoder för återföring av fosfor kunna utformas, vilket skulle minska importen av fosfor och därmed minska den framtida övergödningsproblematiken i samhället. Innan corona-krisen, inför budgetåret 2020, föreslog regeringen att 240 miljoner kronor skulle satsas på åtgärder för havs- och vattenmiljön. Efter corona-krisen är det lätt att förstå att det är befogat med kostnadseffektiva åtgärder med ny teknik även inom miljöområdet.

Med Release 17 av 5G-standarden, som formuleras efter sommaren 2021, lanseras kopplingen till de digitala ekosystem som kommer att möjliggöra en storskalig digitalisering inom ramarna för vattendirektivet – satellit, internet och broadcasting. Med denna komplettering kan massiv maskinkommunikation med robotstyrning och högupplösta bilder skapas även utanför hög tätortsgrad.

En robot kan åtgärda både syreförbrukande sediment och förorenade sediment. Mobil digitalisering med 5G öppnar alltså upp för en kraftfull förbättring av sjöars ekologiska och kemiska status – till en rimlig kostnad för samhället. 

Under våren arrangeras ett seminarium med temat 5G i vattendirektivet. Målgruppen är främst regionernas utvecklingsstrateger, kommunala miljöinspektörer, teknikleverantörer, forskare och teknikutvecklare.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.