Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
9685e673 b4a6 a269 3a06 2fc1533fd204

Linjär utvecklingskostnad

Den federerade informationshanteringen i Cloud of Cloud skapar en sömlös komponentbaserad miljö med linjär integrationskostnad. Här är komponenterna oberoende av varandra vad det gäller operativsystem, kommunikationsprotokoll och andra systeminterna delar.

Det som standardiseras är gränssnitten till varje komponent inom och mellan system. Som knopparna på en LEGO-bit.

Som LEGO
En komponent i ett system som ska fungera i Cloud of Cloud kan liknas vid en LEGO-bit. Genom att förse LEGO-biten med fler gränssnitt – fler knoppar – så kan komponenten anslutas till Cloud of Cloud och fungera ihop med fler typer av komponenter och system, på samma sätt som LEGO-bitar med olika form, färg och funktionalitet fungerar tillsammans i LEGO. När en ny komponent introduceras i Cloud of Cloud, blir den genast tillgänglig för användning i alla system, utan extra integrationskostnader.

I LEGO kan detta jämföras med att när en ny röd LEGO-bit introduceras så blir den genast tillgänglig för alla som bygger LEGO. På så sätt ökar kostnaden för bitar endast linjärt även om flera använder den nya biten. Detta skiljer sig från normalläget idag, där alla som vill använda en ny bit måste köpa en egen LEGO-bit.

Cloud of Cloud möjliggör samverkan mellan oberoende komponenter i olika system
Cloud of Cloud erbjuder en miljö som gör att komponenterna blir oberoende av varandra vad det gäller operativsystem.

Cloud of Cloud-lösningen är en integrationsplattform som integrerar både data och funktioner mellan system.

Cloud of Cloud-plattformen lagrar inte data – data lagras och hanteras av de integrerade systemen.

De integrerade systemen kan göra data tillgängligt genom att publicera datat så att andra system kan använda det genom att fråga efter data.

Cloud of Cloud kräver inte en gemensam datamodell och inte heller ett gemensamt protokoll för access till data.

De integrerade systemen kan publicera data enligt sin modell. Den som vill kan ges tillgång till data enligt den modellen.

Två system kan utbyta data utan att enas om en datamodell. Båda systemen kan publicera data enligt respektive egen modell.

Seminarier – sammanfattande rön
Den 3 oktober sammanfattas rönen med inledningen av en serie seminarier under hösten. Med tema kring hur även redundans och högre cybersäkerhet blir lagstadgade krav. Säcken knyts ihop med en rad spännande talare och ur ett internationellt perspektiv.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Vi en önskar en skön sommar och god läsning!