Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
00f41084 b7e7 6c64 05d2 89f2120f5cc9

Samsung utser 6G och AI till trendtopp 2022

Sydkorea har tidigt, parallellt med USA och Kina, identifierat 5G som en framgångsfaktor för samhället i stort. Redan 2018 satsades målinriktat på 5G för att få näringsliv och samhälle att driva på den globala utvecklingen inom mobil digitalisering. En svensk paradgren sedan tidigt 80-tal.

Nu kommer resultatet i Sydkorea – bland annat med AI-baserad teknikutveckling från Samsung.

Sydkorea – en global ledare i 5G/6G-utvecklingen
Tack vare Sydkoreas tidiga lansering av 5G – redan i december 2018 – har tusentals sydkoreanska innovationsföretag fått möjlighet att också tidigt utveckla nya spännande applikationer med 5G. Sydkorea, med 50 miljoner invånare, hamnar dessutom som nummer fem på globala patentlistan för 6G, med 8,9 % av världens 6G-patentansökningar. Ett av 6G-företagen är Samsung.

Samsung valde 6G och AI som tekniska trender 2022
Samsung, en av Sydkoreas ledande elektronikkoncerner, utser nu 6G och artificiell intelligens (AI) till teknologiska trendtoppar för det gångna året. Ytterligare fem teknikområden är med bland Samsungs sju ledande trender – robotar, kamerateknik, mjukvaruinnovation, hälsovård och nästa generation sändningsstandarder.

Broadcasting är ett av de ekosystem som kopplades till 5G-standarden redan i release 17. Det kommer att innebära nya tittarupplevelser för 5G-abonnenter. I Sydkorea är detta redan en realitet – med 360-gradersvyer i nationella baseball-matcher.

Samsung har gjort betydande investeringar i 6G och AI under 2022. Samsung arrangerade sitt första 6G-forum redan i maj 2022 och sitt första AI-forum i november.

Samsung är därtill världens största IT-företag, konsumentelektroniktillverkare och chiptillverkare mätt med 2017 års intäkter.

Högupplöst hologram
6G i Samsungs användarfall kommer att kräva spektrum med ultrabred sammanhängande bandbredd som sträcker sig från hundratals MHz till tiotals GHz. Samsung vill möjliggöra nya tjänster, som högupplöst mobilhologram och uppgraderad Extended Reality (XR), vilka kännetecknas av kommunikation med ultrahög hastighet och stora mängder av data.

Kommande 6G-nätverket handlar inte bara om hastighetsförbättring. 6G-nätverket kommer att bygga en enhet av den virtuella världen och den fysiska verkligheten. Holografisk kommunikation kommer att gå från science fiction till verklighet inom några få år och bedöms att explodera i framtiden – som en centralt bärande miljö för uppkopplad mänsklig kommunikation.

Bättre täckning och energieffektivitet
Samsung ser därför en växande efterfrågan när det gäller mobiltäckning. Som svar på dessa krav föreslår Samsung att alla tillgängliga band för 6G övervägs, från lågband under 1 GHz, till mellanband i intervallet 1-24 GHz och högband i intervallet 24-300 GHz.

Samsung utvecklar därför också AI vid mottagaren för att förbättra täckningen och kvaliteten på höghastighetsdatasignaler. Samsung utnyttjar också AI för att minimera energiförbrukningen vid basstationen beroende på trafikbelastning, utan att påverka nätverkets prestanda.

Konsumentprodukter driver
Det blir konsumenterbjudanden med Extended Reality (XR) som mest sannolikt driver marknaden – givetvis med utvecklad kamerateknik och sändningsstandard. Nya applikationer inom hälsovård och robotik blir resultatet av att Asien är mitt uppe i demografiska förändringar med en åldrande befolkning och minskande personaltäthet inom sjukvård och äldreomsorg. Det är därför ett klokt val att börja bygga 5G. 6G kommer att behöva bygga vidare på 5G:s utveckling.

Utbildning, detaljhandel, underhållning och hälsovård
Det pågår ett skifte från de traditionella sociala medie-kanalerna till alltmer underhållning och gamification som social interaktion, vilket gör XR till ett vinnande koncept för varumärken. Musikbranschen med konserter och festivaler är också områden som använder XR-teknik alltmer för att stärka publikens upplevelse. Konsumenter kan se och uppleva fastigheter, inredning och prova virtuella kläder. Läkarstudenter kan utföra eller uppleva kirurgiska ingrepp utan att behöva riskera patientens hälsa. Uppkopplad hälsa och distansdiagnostik gör sitt intåg i bostaden och på kontoret. Uppkopplad hälsa kommer att inkludera alla medborgare – från pandemier till folksjukdomar.

Seminarium
Det seminarium NIS 2-direktivet 2023 som arrangeras den 7 februari behandlar cybersäkerhet även för hälsovård i relation till vanliga byggnader. NIS 2 sätter målbilden för säker digitalisering inom hälsovård – som väsentlig entitet. Cybersäkerhet kommer att beröra allt fler organisationer. Det finns därför ett behov av att belysa NIS 2 ur olika synvinklar. Under seminariet sätts cybersäkerheten i första rummet, med juridisk, teknisk och affärsmässig kompetens.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.