Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
2b29973b eaf0 8dee ddc2 2436ea9f40cc

PTS kritiserar offentlig sektor
Låg efterfrågan på IPv6 i regioner och kommuner.
Det menar Post- och telestyrelsen (PTS) är en huvudorsak till att Sverige inte kommer vidare med den pågående digitaliseringen i samhället.

PTS menar också att det saknas IPv6-kompatibla anslutningar i de allmänna elektroniska kommunikationsnäten.

Det behövs mer kraftfulla åtgärder om staten vill få fart på IPv6 i Sverige och därmed säkerställa samhällets fortsatta digitalisering, menar PTS. Se länk till beskedet från PTS nedan:

Nyheter från PTS

Bred kritik mot offentlig sektor
Ett flertal oberoende utredningar och kommittéer samt både Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionen har tidigare konstaterat att digitaliseringen av verksamheten inom den offentliga sektorn går långsamt och att det finns stora skillnader i digitaliseringstakt mellan olika aktörer (ESV 2018:31, RiR 2016:14).

Regeringen sammanfattar att bristande samordning utgör ett hinder för ökad digitalisering i välfärden.

Nu ansluter alltså PTS till skaran av kritiker.

Grunden för sakernas internet
Kritiken grundar sig på att allt som kopplas upp mot internet måste ha en IP-adress för att fungera. Eftersom IPv4-adresserna i princip är slut behövs IPv6, den senaste versionen av det internetprotokoll som låter internetansluten utrustning kommunicera med varandra. Varje enhet – sensorer, datorer och annan teknisk utrustning – som kopplas upp mot internet, måste ha en IP-adress för att fungera. IPv6-adresserna är därför en grundförutsättning för att nya digitala tjänster ska nå ut till alla i samhället.

Fler IP-adresser – grunden för smarta städer
IPv6 ger förutsättningar för 70 000 miljarder gånger fler adresser än föregångaren IPv4. IPv6 utgör en väsentlig grund för samhällets fortsatta digitalisering och för smarta städer. En ekonomi med avsevärt fler uppkopplade saker. En ekonomi med fler möjligheter till energieffektiviseringar, autonoma transporter, intelligenta bostäder och uppkopplad hälsa.

Smarta städer blir verklighet
Hur hela ekonomin genom smarta städer kan integreras och förverkligas i Sverige blir temat på det uppkopplade seminariet den 18 oktober. Då premiärvisas det som med stor sannolikhet blir framtidens integrationslösning i Sverige. För smarta städer – men även för sjukhus, för kvarboende seniorer, för drönarleveranser till fastigheter och för distansdiagnostik.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Välkommen tillbaka!