Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
18cd4bb1 32d6 f09c f3f1 98c6984b51aa

Mötesplats Avancerad Digitalisering

Den 26 maj samlades de hetaste svenska digitaliseringsprojekten på Ericsson i Kista för presentation av resultat och delresultat. Nära 150 medverkande gäster anslöt för att visa upp totalt 28 projekt, inspirera varandra och dela med sig av sina kunskaper.

Däribland delprojektet Den autonoma flygplatsen – nod i framtidens drönarleveranser. Klicka på länken för att se filmen från projektet:

Den autonoma flygplatsen – nod i framtidens drönarleveranser

Avancerad Digitalisering
Avancerad Digitalisering är ett unikt samarbete mellan näringslivet (ABB, Ericsson, Saab och Teknikföretagen) och staten (Vinnova) för att bidra till att svensk industri utnyttjar den potential som digitalisering och ny teknik medför. Här finns nyckeln till global konkurrenskraft, grön omställning och säkra samhällen.

Den autonoma flygplatsen – nod i framtidens drönarleveranser
Initiativet Den autonoma flygplatsen startades 2020 av 5G i byggnad tillsammans med Ericsson, Saab, Assa Abloy, Combitech och LFV. Sedan dess har initiativet utvecklats i många olika riktningar. Däribland delprojektet Den autonoma flygplatsen – nod i framtidens drönarleveranser.

Målet med projektet är att skapa en teknisk och kommersiell lösning för Den autonoma flygplatsen, med fokus på Last Mile Delivery. Flygplatser har sedan decennier en inbyggd kapacitet att hantera de regulatoriska krav som kommer att ställas på autonoma lufttransporter med hög grad av digitalisering. Såväl för persontransport som för godstransport. Flygplatser har också landningsbanor, lokaler och andra resurser.

3GPP blir det naturliga valet
Ett av de mer dominerande regulatoriska kraven på autonoma lufttransporter är den mobila uppkopplingen. En drönare måste ständigt vara uppkopplad för att kunna leva upp till EU:s nya standard för autonoma drönartransporter – U-space. Till detta kommer andra kommande lagkrav från EU, exempelvis NIS 2-direktivet och RCE-direktivet. Det gör att 3GPP-standarder blir det naturliga och globala valet för autonoma drönartransporter.

NIS 2-direktivet – väsentlig entitet
Lufttransporter definieras som ”väsentlig entitet” i enlighet med NIS 2-direktivet. Det innebär att drönare och dess omgivande digitala system ställs inför höga krav när det gäller cybersäkerhet. En central funktion är att vidmakthålla en säker mobil uppkoppling, såväl utomhus som inomhus. Det är väsentligt att i varje ögonblick kunna veta var Sveriges autonoma drönare befinner sig – även när de befinner sig i en hangar.

Kommunikation med byggnader
Drönare måste därför kunna vara mobilt uppkopplade också inomhus, vilket ställer krav på inomhustäckningen. I samband med passagerartransporter, ska drönaren ingå i det system för digital och fysisk access som släpper ombord rätt passagerare till rätt drönare. Även vid lastning och lossning av gods behöver drönaren kunna kommunicera med byggnader. Exempelvis för att öppna luckor för leverans in i en byggnad.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.