Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
50cbb6dd 3f54 820c 0f65 e28dd7bffb9f

Sommarspaningen 2023
Veckobrevet fick en mer tillbakalutad profil under sommaren. Det blev spaning på hur nästa generation av moln skapar helt nya förutsättningar för det uppkopplade samhället med sakernas internet.

I sommarens sex veckobrev beskrevs hur federerade nätverkslösningar – eller Cloud of Cloud – kommer att skapa helt nya, säkra och mer kostnadseffektiva sätt att bygga konnektivitet. Med enklare kontroll över molnet.

Den 3 oktober sammanfattas rönen med inledningen av en serie seminarier under hösten. Med tema kring hur även redundans och högre cybersäkerhet blir lagstadgade krav. Då knyts säcken ihop med en rad spännande talare ur ett internationellt perspektiv.

Det blir seminarier med många intressanta ämnen – som redundans, cybersäkerhet, World Models, collaboration systems, ISO 15926, IEC 81346 standards – och många andra relevanta dimensioner av en hållbar digitalisering. Även Sveriges kommande medlemskap i NATO adderar till befintliga strategier.

NATO blir en viktig dimension. Modern krigföring blir inte bara en fråga om granater och maskingevär. Att slå ut samhällens centrala digitala funktioner bedöms bli en allt vanligare del i framtidens konflikter. Här bidrar gemenskapen i NATO som helhet med erfarenhet, nya rön och nya lösningar.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida
www.teknikhuset.org.

Du hittar alla tidigare veckobrev på https://www.5gibyggnad.se/letters.