Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
4f908f38 ab0e 5dff 8782 247951352a7d

Slutsatser från webbinarium – Integrationsplattform 5G
Förra veckans uppkopplade seminarium med temat Integrationsplattform 5G gav en ljus sammanfattning av utvecklingen. Olika leverantörer av uppkopplad teknik kommer att kunna samsas som appar i framtidens integrationsplattform. Med möjlighet till sammankoppling i multivariata system.

ABB, Ericsson och Saab visar vägen
Det är glädjande nog ett svenskt industrikonsortium som nu tar sig an en till synes hopplös uppgift. Att få olika leverantörers uppkopplade teknik att fungera ihop – utan att tynga ner med byråkratiska regelverk. Resultatet är ett ekosystem för appar. Ett moln med moln. Projektets namn på engelska är därför – Cloud of Cloud Infrastructure Project. ABB, Ericsson och Saab är bland de svenska industriföretag som tillsammans med nystartade Aspect Systems står bakom initiativet.

Hälso- och sjukvård – med tuffa användarfall
Hälso- och sjukvård är en stor, växande samhällssektor som dessutom är omgärdat av lagregleringar i de flesta länder. Det uppkopplade seminariet den 12 maj hade därför hälso- och sjukvård som genomgående tema. Kan vi fixa integrationen på ett sjukhus – med en tuff lagstiftning generellt – ja, då kan vi fixa integration i de flesta sammanhang. Då inbegrips exempel som distansdiagnostik av multisjuka i kvarboende – utanför sjukhusets byggnader. Med delat ansvar mellan socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Under seminariet beskrevs hemsjukvård av Tiohundra i Norrtälje som en framtida och tydlig trend. Alltmer vård kommer att levereras utanför sjukhusen, med uppkopplad teknik och mobila sjukvårdsteam. I skärgårdsmiljön och annan extrem glesbygd är uppkopplingen därför nödvändig.

5G kommer starkt
Att leverera sjukvård utanför sjukhusets byggnad är ett av skälen till att 5G kommer starkt inom hälso- och sjukvård. Uppkopplade armband med medicinska sensorer är en av anledningarna till att Wi-Fi inte blir aktuellt. Hälsa ska mätas både inomhus och utomhus. 5G-standarden lanserar ny chipset-teknik som passar exempelvis e-hälsa och armband – däribland RedCap, NB IoT och LTE-M – som utgör mer energisnåla och säkra alternativ till Wi-Fi. Med end-to-end-säkra system som mäter upp till den framtida lagstiftning som kommer ur EU-direktiven NIS2 och RCE. Det ska fungera stabilt, redundant och cybersäkert. I bostaden, på bussen, i livsmedelsaffären, på promenaden och på arbetsplatsen. End-to-end-säkerhet är ett måste i kommande lagstiftning.

SCADA
En naturlig startpunkt för integration i en byggnad är det befintliga SCADA-systemet. Även SCADA-system skapar nu flexibla integrationsmöjligheter för tredjepartsleverantörer. Under seminariet den 12 maj presenterade Schneider Electric sin plattform EcoStruxure och demonstrerade de möjligheter som bjuds för exempelvis hälso- och sjukvård. Med integration av hundratals tredjepartsleverantörer som tillsammans erbjuder en allt ökande mängd nya möjligheter och tjänster.

MedTech Connectivity Sandbox
För det kommande globala samordningsprojektet blir integration och kopplingen till journalsystem en central uppgift. Fler sjukhusregioner, inom och utanför Sverige, visar intresse för att delta i detta spännande utvecklingsarbete. Det ökande intresset från internationella MedTech-företag skapar grunden för MedTech Connectivity Sandbox. Därför krävs också globalt fungerande integrationsplattformar.