Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
84b152c8 66a7 5fa0 aa60 7a61eff95dd5

Mobila nätverk i byggnader ökar – EU satsar
Mobila nätverk i byggnader ökar i omfattning över hela världen. EU vill nu införa en gemensam frekvensstandard för privata 5G-nät i hela Europa. Standarden bedöms kunna skapa en marknad värd många hundra miljarder kronor.

Mobila nätverk i byggnader ökar i omfattning över hela världen men uppvisar samtidigt varierande grad av mognad och tillväxt. USA ligger drygt två år före Sverige.

Privata 5G-nät
Privata 5G-nätverk är icke-offentliga mobilnät som kan använda licensierat, olicensierat eller delat spektrum. Privata 5G-nätverk är tänkta att utöka befintliga möjligheter och introducera nya möjligheter som andra system inte kan stödja.

Inomhusnät med frekvenser under 6 GHz har funnits länge och installerades för att tillhandahålla täckning och kapacitet. Emellertid kräver de mobilnätsoperatörernas licensiering och varierande grad av operatörsinblandning. I Sverige har så kallade lokala tillstånd från PTS (3720 - 3800 MHz) ändrat detta. I USA har motsvarande frekvenser med CBRS (3550 - 3700 MHz) introducerats sedan några år tillbaka och mobila inomhusnät bedöms därför växa kraftigt under de närmaste åren. CBRS står för Citizens Broadband Radio Service och erbjuder frekvenser för delad federal och icke-federal användning. Mobiloperatörer i USA introducerar nya affärsmodeller för att stödja neutral host-aktörer och CBRS-nätverk. Operatörer i USA tillåter numera anslutningar till sina egna nätverk.

EU inför standard
EU vill nu införa en gemensam frekvensstandard för privata 5G-nät i hela Europa. Beslutet underlättar digitaliseringen, vilket är ett centralt mål för EU, och bedöms kunna skapa en marknad värd många hundra miljarder kronor.

I december 2021 beslutade EU-kommissionen att användningen av frekvensbandet 3,8 - 4,2 GHz ska harmoniseras så att det kan användas för lokala 5G-nät.

En gemensam frekvensstandard blir sannolikt verklighet i Europa. Skulle Sverige avstå, som redan ligger sist i Europa i 5G-utbyggnad, bedöms kritiken från svensk industri bli hård.

Covid-19 startpunkten
Under covid-19 tog många fastighetsägare och hyresgäster i USA steget att uppdatera eller utöka sina inomhusnät med frekvenser under 6 GHz, särskilt med DAS.

Det var en trend som omfattade bland annat nöjes- och sportarenor. I USA används CBRS i befintliga DAS-nätverk – uppgraderade med 5G. Mobiloperatörer förväntas i ökande utsträckning distribuera 5G på de byggda DAS-näten. Det blir mestadels 5G i mellanbandsspektrum – mellan låg- och högbandsspektrum.

Växer i USA
De närmaste åren kommer fler inbyggda 5G-nätverk att distribueras med CBRS, mellanbandsspektrum och en rad olika nätverksarkitekturer. Postpandemin återvänder till kontor och ökade resor. Emellertid ökar utbyggnaden av inomhusnät.

EU, NIS 2 och NATO
Med ett ökande cyberhot och med ny NIS 2-lagstiftning, blir det mer naturligt för verksamheter att skydda sin verksamhet med privata 5G-nätverk.

Även Sveriges kommande medlemskap i NATO blir en viktig dimension. Modern krigföring blir inte bara en fråga om granater och maskingevär. Att slå ut samhällens centrala digitala funktioner bedöms bli en allt vanligare del i framtidens konflikter. Här bidrar gemenskapen i NATO som helhet, med erfarenhet, nya rön och nya lösningar.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Du hittar alla tidigare veckobrev på https://www.5gibyggnad.se/letters.