Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
C2bdcae2 faa3 40e5 d50e b140f2b7a385

Teknik och ansvarsfördelning

Krav på redundans och hög End-to-End-säkerhet. Det är den korta sammanfattningen från seminariet i förra veckan som handlade om EU:s nya lagstiftning med NIS 2. Det blir också ett delat ansvar för cybersäkerhet i allt fler av samhällets sektorer i den nya lagen – som börjar gälla den 18 oktober 2024.

Uppföljning i maj
Det blir därför två teman som utgör inriktningen för två anslutande seminarier i maj.

  • Den 16 maj beskrivs de teknikalternativ som lagen kräver.

  • Den 30 maj beskrivs den ansvarsfördelning som blir rimlig.

Dessa bägge seminarier kraftsamlar med ledande experter från berörda sektorer. Forskning, telekom, hälso- och sjukvård samt fastighetsbolag inom kommunal sektor.

Teknik
Redundans och End-to-End-säkerhet blir två centrala kvaliteter i den kommande lagstiftningen. Redundans innebär att om en uppkoppling försvinner så ska det finnas ytterligare en uppkoppling som kan upprätthålla cybersäkerheten och kontakten med nätet. Därtill ska uppkopplingen vara säker hela vägen från användarens applikation till transportnätet och vidare till molnet – de platser på nätet där data och datorkraft är lokaliserade. Detta benämns End-to-End-säkerhet och inkluderar all de steg som krävs, inklusive autentisering och kryptering, för att säkra behörigheten för åtkomst i alla ändar.

Ansvarsfördelning
Väsentlig entitet är ett centralt begrepp inom den nya lagstiftningen. Väsentlig entitet ersätter det tidigare begreppet samhällsviktig verksamhet och involverar ett ökande antal samhällssektorer – exempelvis kommunal verksamhet. Framför allt blir det fler sektorer som involveras i den kedja som krävs för att tillräcklig cybersäkerhet ska kunna upprätthållas i kommunal verksamhet. Det blir den väsentliga entitetens skyldighet att säkra att dess underleverantörer kan leverera den cybersäkerhet som krävs i leveranskedjan. Av det skälet kan kommunens äldreomsorg förvänta sig av det kommunala fastighetsbolaget att tillhandahålla rätt konnektivitet i de lägenheter där hyresgäster bor och där exempelvis uppkopplad välfärdsteknik och distansdiagnostik finns.

Delat ansvar, exempelvis för hälso- och sjukvård, äldreomsorg och fastighetsbolag blir därför ett vanligt förekommande arrangemang.

Valet för fastighetsbolag
Fastighetsbolag kan välja bort möjligheten att skapa den konnektivitet som krävs för att kommande lagstiftning ska efterlevas. Det innebär emellertid att en hyresgäst som kategoriseras som väsentlig entitet inte kan bli betalande kund hos fastighetsbolaget. Det innebär också att anställda i de företag som hyr kontorslokaler inte kan vara medicinskt uppkopplade på sin arbetsplats. Konsekvenserna blir att fastighetsbolag som väljer bort att investera i lagstadgad konnektivitet får en minskad marknadspotential på en konkurrensutsatt marknad. Det kan liknas vid att erbjuda lokaler utan el eller utan rinnande vatten. Intjäningsförmågan kommer snabbt att minska i takt med att efterfrågan minskar.

Allmännyttans fastighetsbolag
För kommunalt ägda fastighetsbolag blir situationen tydlig. Den nya socialtjänstlagen kommer med ett ökat medicinskt ansvar för svenska kommuner. Äldreomsorg med hemsjukvård och virtuella sjukhusplatser definieras som väsentlig entitet i den nya lagstiftningen. Ledamöterna i kommunstyrelsen blir personligt ansvariga för cybersäkerheten i kommunen. Kommunen har ett ägande och en rådighet som omfattar såväl egna fastighetsbolag som förvaltningar. Av det skälet kan kommunstyrelsens ledamöter givetvis inte acceptera att det kommunala fastighetsbolaget väljer bort att leverera lagstadgad cybersäkerhet i de lägenheter där äldreomsorgen har uppkopplade brukare.

Tekniken först ut
Den 16 maj inleds med ett seminarium om teknikalternativen. Det kommer att handla om frågor som fiber, CAT-6 och satellit – 3GPP (4G/5G) och minimum Wi-Fi 6. Framför allt det som EU rekommenderar i sin Toolbox – att vitala sensorer ansluts till en 5G-core.

Detta inledande seminarium berör en bredare krets. Frågan som exempelvis kommunernas stadsarkitekter får hantera, är om parabolen nu gör sitt återinträde på svenska balkonger.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.