Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
94193eb1 739f 4335 b633 57c2bf4e2d78
Corona-krisen sätter mycket på ända. Fastighetsbranschen kommer att behöva anpassa sig till näringslivets förändrade syn på arbetsplatser. Kontorslandskapen ifrågasätts – med ökade krav på social distansering. Bostäder och kontor behöver säkrare uppkopplingar för att möjliggöra arbete hemifrån. Näringslivet kommer att efterfråga säkra End-to-End-lösningar och hälsosamma kontor.

Diskussionen i media har intensifierats under sommaren. Senaste inläggen handlar om hur trångt vi kan sitta i en framtid med social distansering på kontoret. I en artikel i Svenska Dagbladet ifrågasätts framtiden för de öppna kontorslandskapen. Artikelförfattaren Nina Solomin föreslår en annorlunda arbetssituation. Jobb i hemmet och framåt kvällen AW på kontoret med kollegerna. Ett rejält krympt kontor då, mer som ett större mötesrum. Eller en trivsam foajé, anpassad för mingel. Ridån kan komma att gå ner för det öppna kontorslandskapet.

Hur kontorslayouten än förändras, har företagsledningar och medarbetare upptäckt att det faktiskt går att arbeta hemifrån. Med ökande distansarbete kommer emellertid ökande krav på cybersäkerhet.

Med en ökande digitalisering kommer också kraven på cybersäkerhet att öka. Inomhus och utomhus. Flera branscher är redan i en position där det är uteslutet att hantera data i osäkra system. Advokatfirmor, patentbyråer, mediebyråer och PR-byråer är exempel på branscher där affärskritisk information hanteras och där det inte finns utrymme för att utsätta kunder för risken att uppkopplade möten kan avlyssnas eller att affärsinformation kan kommas åt av obehöriga.

End-to-End-säkerheten blir givetvis avgörande för samtliga inblandade parter – för kundföretaget och dess medarbetare samt för leverantörsföretaget och dess medarbetare. Det innebär att hemmabaserat arbete har samma säkerhetskrav som när arbetet utförs på huvudkontoret.

Hur End-to-End-lösningar ska lösas anses normalt vara arbetsgivarens ansvar. Samtidigt har samhället ett ansvar på liknande sätt när det gäller patientdata och e-hälsa, där monitorer, hjälpmedel och andra livsstödjande funktioner blir mer och mer digitaliserade. Därför är Plan- och bygglagen tydlig med att Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bredbandsanslutning, skydd med hänsyn till hälsa, lämplighet och tillgänglighet.

Det finns alltså en gemensam nämnare för kommersiella fastighetsbolag och sjukhusregioner när det gäller framtida uppkopplingar mellan verksamheter och bostäder.

Därför utvecklar projektet 5G i byggnad i de olika delprojekten gemensamma strategier för mobil teknik. Allt från en egen core till skalbarhet i radionäten. Det kommer att finnas likheter i affärsmodellerna dessutom – med fler parter i samhället som drar nytta av ett säkert inomhusnät.

Möjliga affärsmodeller kommer att behandlas under strategimötet den 17 september 2020. 

Höstens strategimöten blir de tionde och elfte i ordningen i syfte att skapa en strategi för hur vi tillsammans kan närma oss den globala standarden 5G.

Inbjudna teknikleverantörer spänner över ett brett spektrum, från hårdvara till mjukvara, från administration till artificiell intelligens. Därtill deltar fastighetsbolag samt kommuner och regioner från hela Sverige.

Strategimötena blir uppkopplade via Zoom. Om situationen tillåter hålls de på KTH under två intensiva timmar efter lunch. Med hänsyn till långväga delegater.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.  

Trevlig fortsatt sensommar!