Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
D37ee89c aaad eb47 ffe9 67896a473c15

Teknisk utveckling i två dimensioner
Nära varannat Nobelpris i medicin har tilldelats forskare från USA, sedan priset introducerades år 1901. Den amerikanska dominansen manifesterar att USA är en stormakt även inom medicinsk teknik.

Det blir därför ett logiskt steg för det nystartade initiativet MedTech Connectivity Sandbox att inleda samarbete med ledande sjukhus på amerikanska ostkusten.

Utifrån en utvecklingsarena med globala MedTech-aktörer, läggs nu ledande sjukhus i USA som en ny dimension. Det blir utveckling i två dimensioner – världsledande teknik och världsledande medicinska aktörer.

Globala aktörer
Under våren 2022 startade en global sandbox för hälso- och sjukvård. Det är en samlingspunkt för global utveckling med globala aktörer. Genom att samverka med ledande globala aktörer i ett reglerat marknadssegment med tuffa funktionskrav, är målsättningen att skapa ett funktionellt ledarskap i Sverige. MedTech i synnerhet har ett tydligt framtida behov av edge computing och intelligenta nät. Den nybildade sandbox-arenan har därför ett tydligt 6G-fokus. Arenan fokuserar även på regulatorisk utveckling och spectrumpolicy.

Svenskt kunnande i konnektivitet
Distansövervakning med hjälp av sensorteknik tillmäts den enskilt största ekonomiska potentialen av digitaliseringens möjligheter inom hälsosektorn. Hela 29 miljarder kronor per år bedöms Sverige kunna spara från år 2025 på att övervaka hälsan i bostaden i stället för på sjukhuset, enligt en studie från McKinsey redan 2016. Sex år senare kan som bekant konstateras att bristen på personal inom sjukvården är utbredd i hela landet. Personaltätheten kommer inte att öka. Hälso- och sjukvården i hela Sverige är i stort behov av att avlasta primärvården – dessutom i allt ökande omfattning de närmaste tio åren. Med en samordnad digitalisering kan nödvändiga omfördelningar av resurser uppnås. Situationen är liknande i de flesta länder globalt. Sveriges världsledande kunnande när det gäller konnektivitet kommer väl till användning.

5G – snart kommer 6G
5G och 6G har ett bredare användningsområde än bara mobiltelefoni. Det breda samhällsintresset världen över vittnar om att det är fler sektorer än telekom som nu engagerar sig. 5G förväntas bana väg för digitalisering och omvandling av viktiga samhällssektorer, däribland hälso- och sjukvård. Behovet av anslutningstjänster kommer att fortsätta växa exponentiellt och kommer därför att kräva bithastigheter i storleksordningen hundratals Gbps till Tbps. 6G tar vid med högre funktionell kapacitet – högre hastigheter och högre intelligens.

5G och 6G kommer starkt inom sjukvård
Att leverera sjukvård utanför sjukhusets byggnad är ett av skälen till att 5G och 6G kommer starkt inom hälso- och sjukvård. Uppkopplade armband med medicinska sensorer är en av anledningarna till att Wi-Fi inte blir aktuellt. Hälsa ska mätas både inomhus och utomhus. 5G-standarden lanserar ny chipset-teknik som passar exempelvis e-hälsa och armband – däribland RedCap, NB IoT och LTE-M – som utgör mer energisnåla och säkra alternativ till Wi-Fi. Med end-to-end-säkra system som mäter upp till den framtida lagstiftning som kommer ur EU-direktiven NIS2 och RCE. Det ska fungera stabilt, redundant och cybersäkert. I bostaden, på bussen, i livsmedelsaffären, på promenaden och på arbetsplatsen. End-to-end-säkerhet är ett måste i kommande lagstiftning.

RedCap – ny trådlös sensorteknologi
Kraven på tillgänglighet och tillförlitlighet är höga inom industrin. Trådlösa sensorer med RedCap erbjuder 99,99% tillgänglighet och tillförlitlighet. Det innebär att trådlös teknik på allvar blir ett alternativ till trådade lösningar, vilket har varit branschstandard under hela industrialismen. Med trådlösteknik och lång batteritid, kan en större flexibilitet och högre kostnadseffektivitet uppnås.
AR/VR-glasögon och annan videoteknik får en rad fördelar med RedCap. Exempelvis att användning möjliggörs både inomhus och utomhus. Det är värt att nämna att en del av användarfallen för videoövervakning för närvarande hanteras av LTE-baserade lösningar. NR RedCap erbjuder en väg för migrering från LTE till NR för dessa användarfall. En sådan migrationsväg är viktig eftersom den kan påskynda omfördelningen av spektrum från LTE till NR ett antal år framåt.

Inom hälso- och sjukvård kommer RedCap att få en bred användning. Från fastighetsteknik till medicinsk teknik. Den medicinska tekniken omfattar sensorer på kroppen, sensorer i monitorer, madrasser, ventilatorer och elrullstolar.

Metaverse – inom hälso- och sjukvård
Metaverse kan sägas vara en förlängning av eller en uppföljare till dagens Internet. Med olika virtuella världar som kan interagera med varandra.

Efter Internet kommer alltså en ny milstolpe – möjligheten att umgås med andra människor virtuellt. Ett umgänge med tredimensionella och högupplösta digitala kopior av oss själva, som dessutom kan göra saker tillsammans med andra. För att detta ska vara möjligt krävs en global standard – som Internet har blivit – samt betydligt fler mobilantenner med hög kapacitet. Framförallt inomhus – där vi tillbringar 80-90% av vår tid. Det borgar för utveckling med fler small cells – inomhus. Gärna med millimetervågspektrum, som hittills har ignorerats utanför USA till stor del.

Här kombineras 5G och Artificiell intelligens (AI) på ett sätt som möjliggör distansdiagnostik, egendiagnos och rådgivning samt konsultationer på distans. Funktioner som ger grunderna för 6G.

Två sjukhus i USA
Genom att nu inleda samarbete med två av USA:s ledande sjukhus, skapas ytterligare kraft i satsningen på 5G och 6G. En satsning som även bidrar till smartare städer. Globalt och i Sverige.

Smarta städer
Hur smarta uppkopplingar och smarta städer kan integreras och förverkligas i Sverige blir temat på det uppkopplade seminariet den 18 oktober. Då premiärvisas det som med stor sannolikhet blir framtidens integrationslösning i Sverige. För smarta städer – men även för sjukhus, för kvarboende seniorer, för drönarleveranser till fastigheter och för distansdiagnostik.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.