Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
B97f49bd 5e39 f3ea 57d4 2fa9b70b7f6c

Ett besök in i framtiden

Samtidigt ett besök i framtidens byggnader.
Det blir en bred välfärdsteknisk spaning i årets upplaga av
Ny teknik i äldreomsorgen. Med några av Sveriges mest namnkunniga experter och med de mest aktuella frågorna. Frågor som berör samtliga typer av byggnader.

God och nära vård, virtuella sjukhus, med ny teknik enligt EU:s satsningar (5G, 6G, AI), nya krav på säker uppkoppling enligt NIS 2- och RCE-direktiven samt säkerhetsklassade och redundanta molntjänster. E-hälsa blir dimensionerande för framtidens inomhusnät.

Du hittar programmet via länken nedan:

Ny teknik i äldreomsorgen 2023

Regeringens ambitioner
Det blir statsrådet Erik Slottner som inleder – civilminister och digitaliseringsminister, tidigare äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad och vice ordförande i Micasa - som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Erik Slottner är väl insatt i såväl äldreomsorgen som digitaliseringens utmaningar och redogör för Sveriges ambitioner när det gäller digitalisering och God och nära vård.

Virtuella sjukhus
Markus Lingman är överläkare och strateg från Region Halland som blev utnämnd till Årets AI-svensk 2020: Som adjungerad professor i medicin vid Högskolan i Halmstad utvecklar Markus Lingman den svenska spetskunskapen kring informationsdriven vård. Att faktabasera genom att kombinera och nyttiggöra den enorma mängd data som genereras i ett ofta uppsplittrat vårdsystem. Med multivariata analyser och AI.

5G, 6G och NIS 2
Jan Danielsson är en av Sveriges mest erfarna telekomexperter. Civilingenjör från KTH, med en lång karriär på Ericsson i Sverige och utomlands, har Jan Danielsson en gedigen expertkunskap om hur säker digitalisering kan skapas i välfärden. Jan Danielsson har i sin tidigare roll som koncernchef för statliga Teracom och regionchef för kinesiska Huawei även etablerat expertis kring säker etablering av 5G och 6G enligt NIS 2.

Säkra moln-tjänster för myndigheter
Mikael Rudin har arbetat med komplexa integrationsplattformar på ABB i 30 år. Civilingenjör från Luleå tekniska universitet och med en lång erfarenhet att koppla ihop teknik från olika leverantörer, så att teknik från de olika leverantörerna kan fungera ihop och dela varandras data. Mikael Rudin redogör för hur myndigheter i Sverige nu kan lagra och hantera data redundant i en ny typ av svensk molntjänst – i Sverige.

SKR och Artificiell intelligens inom äldreomsorgen
Ina Tidvall från SKR är digitaliseringsgeneralist och utredare. SKR arbetar med att skapa grundläggande förutsättningar för kommuner och regioner att nyttja de möjligheter artificiell intelligens ger. För att underlätta för offentliga aktörer att ta tillvara på och återanvända andras erfarenheter av AI-lösningar, ska exempel på AI-projekt samlas ihop och presenteras. Exemplen ska lära, stimulera och inspirera.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.