Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
0826d4e6 710a fe64 e8d0 cec8230d1b6c

Small cells även utomhus

ABI Research bedömer att mobildatatrafiken 2025 är så hög att makronätet måste kompletteras med small cells för att klara trafiken. Det är en förtätning som även blir nödvändig inomhus, med ökande frekvenser och mobildatatrafik.

5G driver på kapacitetsbehovet
Utbyggnader av small cells utomhus kommer alltså att börja öka runt 2025 när Massive MIMO-makroceller inte längre kan uppfylla kraven på 5G-kapacitet, förutspår ABI Research.

ABI Research är ett globalt forskningsföretag som levererar forskning och strategisk vägledning runt om i världen. Forskningen fokuserar på de transformativa teknologier som dramatiskt omformar industrier, ekonomier och arbetsmarknader.

13 miljoner small cells utomhus 2027
ABI Research förväntar sig att det kommer att finnas 13 miljoner 5G small cells-installationer utomhus till 2027. Eftersom vi tillbringar 80-90 procent av vår tid inomhus, är det logistiskt att också förvänta sig en motsvarande utveckling inomhus.

Fei Liu, industrianalytiker på ABI Research för 5G och mobilnätsinfrastruktur, poängterar att små 5G-celler kommer att komplettera makroceller, öka nätverkskapaciteten och utöka täckningen i täta områden där signalerna är svaga eller otillgängliga. Liu rekommenderar att operatörer inledningsvis fokuserar på installationer i områden där backhaul redan finns.

- Med 5G finns ett bredare utbud av installationsscenarier, vilket tvingar leverantörer att tillhandahålla omfattande lösningar för att stödja alla behov, avslutar Fei Liu.

Kommuner har planmonopol
I Sverige har kommunerna planmonopol och måste därför börja fundera på hur svenska samhällen ska klara en utbyggnad utomhus, vid sidan av de mobilmaster som redan finns. Den kommunala planeringsprocessen behöver vara redo med detaljplan, strålningsfria zoner, mastpolicy, bygglov, upplåtelseavtal, ledningsrätt och förvaltningsövergripande avstämning.

Inomhus blir det upp till fastighetsbolagen att ta sitt ansvar för hyresgästerna – i en snar framtid då de mer högfrekventa signalerna inte tar sig igenom väggar längre.

Konnektivitet blir givetvis en förutsättning för både näringslivets kommunikation och det offentliga rummets kommunikation – grunden för det vi kallar smarta städer.

Smarta städer blir verklighet
Hur smarta städer kan integreras och förverkligas blir alltså temat på det uppkopplade seminariet den 18 oktober. Då premiärvisas det som med stor sannolikhet blir framtidens integrationslösning i Sverige. För smarta städer – men även för sjukhus, för kvarboende seniorer, för drönarleveranser till fastigheter och för distansdiagnostik.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Välkommen tillbaka!