Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
6af59f44 21f6 4bff 83b0 c8cb586e04fb
Felanmälan får en ny form. Mobilt uppkopplade produkter kommer automatiskt att kunna leverera service till sig själva i framtiden. Även att kunna generera en automatisk arbetsorder. Det finns därutöver delar som alltid kommer att behöva en mänsklig kontakt. . De minst tekniskt mogna grupperna i samhället är alltid dimensionerande för en serviceorganisation. Den snabba tekniska utvecklingen kommer även att kräva stöd för att ha kunskap om det senaste och om det som kommer inom kort. Även att hjälpa till med utbyggnader och kompletteringar.
 
Inom Facility Management och industriservice finns kunskapen om lönsam service etablerad sedan länge. Det är inte lönsamt att åka på en trasig hiss enbart. Det är inte lönsamt för någon part. Det är vanligtvis enkla problem som uppstår först, vilket inte kräver specialistservice utan en allmänbildad servicetekniker med bra stödsystem.
 
När svårare tekniska problem uppstår finns rutiner för att eskalera ett ärende till produktservice. Produktservice medför alltid högre kostnader och ska inte aktiveras förrän den första serviceinsatsen är utförd. När det gäller hissar, är städning och rengöring den dominerande insatsen i tid, vilket givetvis inte kräver specialistkompetens. Merparten av servicekostnaden visar sig dessutom vara transportkostnader.
 
Kompetensprofilen för firstline-support kommer att förändras i takt med att komplexiteten ökar och abstraktionsnivån höjs med ny uppkopplad teknik. För att kostnadseffektivitet ska uppnås behövs snarare stödsystem som i sin tur är kopplade till ontologiska system – kunskap om byggnaden och om den teknik som finns i byggnaden. Det är den digitala kopian som utgör kärnan för stödsystemen, vilket än en gång befäster att det är fastighetsbolaget som ska ha rådighet när det gäller fastighetsteknik. Det är fastighetsbolaget som har intresse av att upphandlade insatsvaror blir uppkopplade och att de kan kommunicera med fastighetens stödsystem. Det kommer att vara lika självklart som att det finns ett serviceavtal för hissen.  
 
En kostnadseffektiv teknisk support kommer inte bara att handla om att laga trasigt. Det handlar om att kunna få medarbetare att känna sig trygga med all ny teknik som introduceras i vardagen. Den snabba förändringstakten kommer att upplevas frustrerande för många. Det kommer att behövas stöd för att ha kunskap om det senaste. Det kommer att behövas information om den teknik som kommer inom kort. Det kommer att behövas hjälp med utbyggnader och kompletteringar.
 
Att hjälpa hyresgäster med ny teknik kommer att kräva väl utvecklade stödsystem. Först då blir det möjligt att snabbt sätta sig in i hur helheten ser ut och att förstå hur helheten förhåller sig till den aktuella teknikdelen. Här blir kunskapen om inomhusnätet central. En ny teknikdel måste kopplas upp mot inomhusnätet och adresseras så att den själv kan kommunicera förändringar och status löpande.
 
Firstline-support
Fastighetsägarnas hyresgäster kommer att omge sig med ett ökande antal mobilt uppkopplade ägodelar. Även själva fastigheten kommer att få ett ökande antal mobilt uppkopplade insatsvaror, exempelvis el- och energimätning, som kommer att vara lagstiftad. Den sammantagna ökningen av mobilt uppkopplade produkter kommer givetvis att skapa ett ökande behov av teknisk support. Utöver den traditionella tekniska fastighetsförvaltning som vi är vana vid, kommer den framtida tekniska supporten att få ytterligare en dimension att ägna sig åt. Med ett ökande antal mobilt uppkopplade saker av skiftande komplexitet. För att hanteringen ska bli kostnadseffektiv krävs ny kompetens, nya stödsystem och nya processer.
 
Kostnadseffektiv firstline-support kommer att behandlas under strategimötet den 24 november 2020. 
 
Detta strategimöte blir det elfte i ordningen i syfte att skapa en strategi för hur vi tillsammans kan närma oss den globala standarden 5G.
 
Inbjudna teknikleverantörer spänner över ett brett spektrum, från hårdvara till mjukvara, från administration till artificiell intelligens. Därtill deltar fastighetsbolag samt kommuner och regioner från hela Sverige.
 
Strategimötena blir uppkopplade via Zoom. Om situationen tillåter hålls de på KTH under två intensiva timmar efter lunch. Med hänsyn till långväga delegater.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.
 
Trevlig sommar!