Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
99043006 8423 4c70 9937 2718495fe04a
Den mobila digitaliseringen kommer att påverka allt fler områden i våra liv. Eftersom vi tillbringar 90% av vår tid inomhus, är det primärt i våra byggnader som digitaliseringens stora förändringar kommer att äga rum. Därför blir framtida tjänsteleveranser starkt förknippade med inomhusnätens förmåga. På så sätt blir också fastighetsägarnas ansvar större. 
 
De närmaste tio åren kommer lokalbehoven att förändras snabbt med en allt intensivare digitalisering. Efterfrågan på mobilt data kommer att fördubblas var tredje år. Egen rådighet och flexibilitet blir därför två nyckelbegrepp för fastighetsbolag. Digitaliseringen påverkar den egna fastighetstekniken. Digitaliseringen kommer att påverka hyresgäster – hemma och på arbetet. Digitaliseringen påverkar hållbarheten i alla dess delar. Hyresgäster kommer därför att ha ökande förväntningar på hyresvärden. Fastighetsbolag måste i sin tur kunna ha en direkt påverkan på sitt fastighetsinnehav, så att hyresgästerna kan leva sina liv, sätta igång och jobba och hänga med i utvecklingen. Fastighetsbolag måste ha egen rådighet över teknikutvecklingen.
 
Egen rådighet – fastighetsbolagets teknik
Fastighetstekniken tar stora steg i riktning mot en kostnadsminskande digitalisering. Såväl insatsvaror, traditionell styr- och reglerutrustning som informationssystem omfattas av en utveckling med öppna system och en tydligare standardisering. Exempelvis finns det ett trettiotal fältbuss-standarder på marknaden som genom åren har bidragit till höga kostnader när system ska kopplas ihop. Med mobil teknik minskar kostnaderna för såväl diversifierad signalhantering som för kabeldragning. Med ett genomtänkt inomhusnät för 5G minimeras övrig framtida kabeldragning. Ett inomhusnät blir grunden för nästa steg i utvecklingen av fastighetens energisparfunktioner. De fastighetsbolag som långsiktigt strävar efter att miljöcertifiera alla byggnader kommer att få en mer kostnadseffektiv utveckling med ett relevant inomhusnät. Det kan handla om att trimma in byggnadens energisystem och att optimera ventilationssystem – med ny uppkopplad sensorteknik och omvärldsdata. Fastighetsbolag behöver därför egen rådighet när det gäller mobil uppkoppling av den egna fastighetstekniken.
 
Egen rådighet – fastighetsbolagets hyresgäster
Det mesta som skruvas fast i en byggnad är enligt jordabalken en del av fastigheten. Exempelvis ett inomhusnät för 5G. Att äga ett inomhusnät skulle kunna räcka när det gäller att definiera rådighet men digitaliseringen omfattar mer än ägandet av nätet. Det omfattar också att förstå hyresgästernas önskemål och krav och kunna omsätta dessa till fungerande lösningar. Helst innan hyresgästerna hamnar i ett läge där missnöje uppstår. Kanske allra helst att kunna överträffa förväntningarna. För att kunna leverera rätt lösningar är rådigheten också en del av lösningen. Sammanfattningsvis måste rådighet givetvis definieras ur ett affärsmässigt perspektiv först och främst. Ägandet är centralt för att ett fastighetsbolag ska kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler – exempelvis med system för minskad energiförbrukning och smart elbilsladdning. På samma sätt blir ägandet centralt för att få rådighet över ett inomhusnät. Att bygga och äga inomhusnät blir likställt med värdeskapande utveckling och förädling. Med ett flexibelt SLA anpassat till respektive fastighets förutsättningar.
 
Egen rådighet blir en naturlig del av fastighetsbolagens affärsmodeller när det gäller inomhusnät med 5G. Inomhusnät representerar inte bara en kostnad. Inomhusnät blir en del av intjäningsförmågan – en aktiv och hållbar förvaltning. Affärsmodellerna blir därför centrala. Affärsmodellerna kommer att behandlas under strategimötet den 17 september 2020. 
 
Höstens strategimöten blir de tionde och elfte i ordningen i syfte att skapa en strategi för hur vi tillsammans kan närma oss den globala standarden 5G. Inbjudna teknikleverantörer spänner över ett brett spektrum, från hårdvara till mjukvara, från administration till artificiell intelligens. Därtill deltar fastighetsbolag samt kommuner och regioner från hela Sverige.
 
Strategimötena blir uppkopplade via Zoom. Om situationen tillåter hålls de på KTH under två intensiva timmar efter lunch. Med hänsyn till långväga delegater.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.

Trevlig sommar!