Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
25380b2d e7ea 40cc bbbe 35823e312cd7
Under 2020 lanseras 5G i Sverige och i de flesta länder runt om i världen. I USA och Asien är utrullningen igång sedan ett drygt år tillbaka. Parallellt med 5G lanseras även Wi-Fi 6, som kommer att utgöra ett liknande paradigmskifte inomhus som 5G utgör för hela samhället. Wi-Fi 6 möjliggör en värld där bokstavligen allt inomhus kan anslutas till Wi-Fi – från dagens telefoner, bärbara datorer och klockor, till morgondagens entrélås, kontorsbord och till och med papperskorgen.

Men vad är det egentligen som avgör i prestanda mellan 5G och Wi-Fi 6?

Deloitte’s Technology, Media, and Telecommunications (TMT) group, har i en omfattande studie från 2020, gjort bedömningen att 5G kommer att samexistera med andra mobila och Wi-Fi-standarder mellan 2020 och 2023. Därefter görs bedömningen att 5G kommer att bli den valda standarden i krävande miljöer, när flexibilitet är avgörande, pålitlighet är obligatorisk, eller för installationer som kräver massiv sensortäthet. Deloitte är världens största ledningskonsult-, strategikonsult- och revisionsföretag.

Prognosen att 5G kommer att dra det längsta strået delas även av EU-kommissionen. I EU:s verktygslåda för 5G-säkerhet, konstaterar EU-kommissionen att 5G-nät är den framtida ryggraden i våra alltmer digitaliserade ekonomier och samhällen. E-hälsa lyfts fram som en av fem samhällssektorer där 5G förväntas bli den infrastruktur för uppkoppling som banar väg för nya produkter och tjänster.

Artificiell intelligens (AI)
Inom e-hälsa diskuteras de framtida tjänster som starkt kopplas till artificiell intelligens (AI). AI tillmäts en stor betydelse i de flesta samhällssektorer. AI bygger på ett hav av data, där multivariata analyser hittar nya svar snabbare än vad en mänsklig hjärna förmår göra. För sjukvården inkluderar detta sensorer på människokroppen som ständigt levererar data. För våra vanligaste folksjukdomar, exempelvis diabetes och hjärtsjukdomar, krävs en uppkoppling både inomhus och utomhus för att kunna dra full nytta av AI. Behovet av uppkoppling utomhus gör att Wi-Fi faller i jämförelsen.

E-hälsa
För samhället i stort kommer e-hälsa att få ett starkt fokus de närmaste tio åren. Vård och omsorg representerar 13% av BNP i Sverige och riskerar att öka till 20% av BNP om inte samhället lyckas omforma sättet att arbeta på. Det åldrande samhället skapar ett ökande behov av sjukvård. Den tilltagande antibiotikaresistensen skapar ett ökande behov av sjukvård. Den ökande livslängden skapar ett ökande behov av sjukvård. Behovet av sjukvård kommer alltså att öka per capita. En ökad digitalisering är därför svaret på hur samhället ska kompensera för annars växande vårdköer. Behovet av massiv sensortäthet och säkra uppkopplingar gör att Wi-Fi faller i jämförelsen.

Angeläget för hela samhället
En uppkopplad vardag angår alla. Som skattebetalare är det avgörande att skatteintäkterna används effektivt. Som skattebetalare är det angeläget att vårdköerna inte ökar. Ökade vårdköer innebär en belastning för hela samhället. Därför innebär en effektiv digitalisering med mobil uppkoppling en angelägenhet för hela samhället. Inomhus och utomhus.

Valet står inte mellan WiFi 6 och 5G. Samhället i stort har redan tagit ställning till att 5G nu ska byggas. Valet förenklas av att samhället i sin helhet redan har definierat 3GPP-standarden som en vital del i samhällsstrukturen sedan 40 år tillbaka. Det rationella valet handlar därför om att bygga vidare på en standard – snarare än att bygga vidare på två standarder. Konkurrensen ska ändå vidmakthållas genom att fler leverantörer kan mäta sina krafter med smartare funktioner, kraftfull AI och hög kostnadseffektivitet.

Under tiden detta byggs, kommer 5G att samexistera med Wi-Fi, Blåtand, BLE, Z-wave, RFID och många andra trådlösa tekniker som redan finns på marknaden. Så har alltid teknikskiften fungerat i världen.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande seminarier. I seminarium 2 i april kommer valet av inomhusnät att behandlas.