Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
0eaf1dcd 7eea f346 19f6 f9cd95d2888a

Teknik – kommande lagstiftning

20 procent av hyresgästerna i vanliga bostadsfastigheter kommer att behöva mobil uppkoppling med krav på redundans och hög End-to-End-säkerhet. Det är den korta sammanfattningen av den demografiska utvecklingen och kraven från EU:s nya lagstiftning med NIS 2- och RCE-direktiven. NIS 2 som svensk lag börjar gälla den 18 oktober 2024.

Hur tekniken kommer att se ut blir temat den 16 maj. Program – NIS 2 - Teknikval.

Välfärden behöver digitalisering – inte Wi-Fi
Cirka 20 procent av befolkningen i Sverige är 65 plus. 65-plussare är en grupp som står för 55 procent av all vårdtid i Sverige. Det är också en grupp som ökar i antal och andel. I en framtid med allt minskande personaltäthet blir det därför nödvändigt med det som kallas virtuella sjukhusplatser. Ett sätt att avlasta sjukhus och primärvård i en framtid som redan är här.

Redundans inomhus och utomhus. Distansövervakning med hjälp av sensorteknik. Egendiagnos och rådgivning. Konsultationer på distans. Integrerade journalsystem. Det är några av de kvaliteter som sjukvården och äldreomsorgen kommer att behöva för att klara att leverera de välfärdstjänster som lagtexten kräver – med det som kallas realtids patientdata.

Nu är det inte fråga om Wi-Fi. 65-plussare är fortfarande mobila och kommer att behöva mäta och sköta sin hälsa digitalt på ett säkert sätt, på olika platser, såväl inomhus som utomhus. Wi-Fi kan säkert vara en möjlig antennstandard hemma i vardagsrummet men det blir mest sannolikt en 5G-core SA som inledningsvis kommer att efterfrågas av väsentliga entiteter inom region och kommun.

Regioner och kommuner kommer att behöva lösa ett rejält uppkopplingsproblem. Bara den del som handlar om konsultationer på distans kommer att innebära krav på både bandbredd och säkerhet – med minst två backhaul-lösningar. Välfärden behöver digitalisering – inte Wi-Fi.

Seminarium 16 maj - NIS 2 - Teknikval
Seminariet den 16 maj handlar om hur tekniken ska se ut.
Syftet den 16 maj är att mejsla ut bilden av vilka teknikdelar som kommer att krävas för den konnektivitet som ska lösa digitaliseringen. Följande experter deltar:

Jan Danielsson
Jan Danielsson är en av Sveriges mest erfarna telekomexperter med drygt 20 år på Ericsson, koncernchef på Teracom, regionchef på Huawei och erfarenhet från uppstart av digital-TV.

Ericsson
Ericsson är en av världens största tillverkare av utrustning för att bygga nätverk för mobil kommunikation. Tillverkar både 5G och Wi-Fi, är experter på det som NIS 2 och RCE kräver.

Professor Maria Lindén
Maria Lindén är Professor i hälsoteknik med inriktning medicintekniska sensorsystem vid Mälardalens universitet och forskar kring sensorsystem för hälsoövervakning av människor.

Professor Karl Andersson
Karl Andersson är professor i distribuerade datorsystem vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) och är expert på konnektivitet i geografiska områden som har begränsad mobil uppkoppling.

Sanna Bjälevik-Chronan
Sanna Bjälevik-Chronan är digitaliseringsstrateg vid Stockholms stad och har lång erfarenhet av applicering av välfärdsteknik och digitalisering vid Verklighetslabbet vid Stockholms stad.

Florian Steiner
Florian Steiner är stadsarkitekt vid Piteå kommun, styrelseledamot i Sveriges Stadsarkitektförening och med mångårig erfarenhet av gestaltning av byggnader med teknik.

Seminariet den 16 maj kraftsamlar alltså med ledande experter från berörda sektorer. Forskning, telekom, hälso- och sjukvård samt expertis från kommunal sektor.

Sammanfattande diskussioner 16 maj
Redundans och End-to-End-säkerhet blir två centrala kvaliteter i den kommande lagstiftningen.

Av det skälet kan kommunens äldreomsorg förvänta sig av det kommunala fastighetsbolaget att tillhandahålla rätt konnektivitet i de lägenheter där hyresgäster bor och där exempelvis uppkopplad välfärdsteknik och distansdiagnostik finns.

För kommunalt ägda fastighetsbolag blir situationen tydlig. Ledamöterna i kommunstyrelsen blir personligt ansvariga för cybersäkerheten i kommunen. Av det skälet kan kommunstyrelsens ledamöter givetvis inte acceptera att det kommunala fastighetsbolaget väljer bort att leverera lagstadgad cybersäkerhet i de lägenheter där äldreomsorgen har uppkopplade brukare.

Fastighetsbolag kan välja bort möjligheten att skapa den konnektivitet som krävs för att kommande lagstiftning ska efterlevas. Det innebär emellertid att en hyresgäst som kategoriseras som väsentlig entitet inte kan bli betalande kund hos fastighetsbolaget. Det innebär också att anställda i de företag som hyr kontorslokaler inte kan vara medicinskt uppkopplade på sin arbetsplats.

Seminariet den 16 maj kommer att hantera frågor som fiber, CAT-6 och satellit – 3GPP (4G/5G) och minimum Wi-Fi 6. Framför allt det som EU rekommenderar i sin Toolbox – att vitala sensorer ansluts till en 5G-core.

Detta inledande seminarium berör en bredare krets. Frågan som exempelvis kommunernas stadsarkitekter får hantera, är om parabolen nu gör sitt återinträde på svenska balkonger.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.