Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
A2328fe0 fad7 a2eb 6727 5126ab09a428

Konnektivitet löser även Östersjöns miljöproblem
Ny robotteknik och 5G-uppkopplad processteknik kommer att bidra till minskade läckage av metangas och miljögifter. Det är automatisering som minskar kostnader och som bidrar till minskade koldioxidavtryck. Klicka på länken nedan och möt den senaste marina miljötekniken med 5G och federerade nätverkslösningar.

Rena vikar - 2023

Fiberbankar – sju procent av Sveriges växthusgaser
Fiberbankar – gamla miljösynder från pappers-, cellulosa- och träindustrier – står för hela sju procent av växthusgasutsläppen i Sverige. Det motsvarar cementindustrins utsläppsnivåer. Svensk stålindustri, som nu satsar på Hybrit med vätgasreduktion för att minska koldioxidutsläppen, står för tio procent.

Nu ska även fiberbankarna åtgärdas. Sedimentet i fiberbankarna ska omvandlas till biokol och biogas. Som i sin tur ska bindas i stål och kemiska produkter.

Fördelen med automatiserade system är att kostnaderna minskar. Det gäller även avancerad miljöteknik. Tystgående maskiner och frånvaron av människor bidrar också till att djurlivet fredas. Sjöfågel blir inte störda under häckningsperioden.

Konnektivitet är nyckeln
Innan epoken bredbandiga mobila system inleddes, fanns begränsade möjligheter att skapa autonoma och fjärrstyrda systemintegrationer med mobila uppkopplingar. Med 5G skapas möjligheter med högupplöst video och reaktionssnabb styrning och reglering – inomhus och utomhus. Nu öppnar sig en ny värld av möjligheter.

Federerade nätverkslösningar
Federerade nätverkslösningar – Cloud of Cloud – skapar dessutom möjligheter till ökad redundans. Data kan lagras och användas såväl nära applikationen som i molnet. Den centrala datahanteringens risker, med single point of failure (SPOF), kan elimineras.

Det är inte bara viktigt i Östersjöns miljöapplikationer i låg tätortsgrad, utan speciellt viktigt i samhällets mest känsliga användarfall, som hälso- och sjukvård, äldreomsorg, energi, finans, vatten- och elförsörjning.

EU, NIS 2 och NATO
Med ett ökande cyberhot och med ny NIS 2-lagstiftning, blir det mer naturligt för verksamheter att skydda sin verksamhet med privata 5G-nätverk och federerade nätverkslösningar.

Även Sveriges kommande medlemskap i NATO blir en viktig dimension. Modern krigföring blir inte bara en fråga om granater och maskingevär. Att slå ut samhällens centrala digitala funktioner bedöms bli en allt vanligare del i framtidens konflikter. Här bidrar gemenskapen i NATO som helhet, med erfarenhet, nya rön och nya lösningar.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Du hittar alla tidigare veckobrev på https://www.5gibyggnad.se/letters.