Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
23e9f2c4 b522 4351 af96 20708bdb2670
Tisdagen den 19 januari 2021. Det är dagen då Post- och telestyrelsen (PTS) äntligen lanserar 5G i Sverige. Dagen då de första 5G-frekvenserna tilldelas genom sedvanlig auktion. 

I veckan som gick slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Huawei inte kan överklaga frågan om så kallad inhibition. Domstolsbeslutet öppnar alltså för PTS att hålla auktionerna som planerat.

Det gör 5G-frågan högaktuell. Årets första seminarium den 9 februari har redan lockat ett hundratal deltagare. Intresset för 5G har också bidragit till temat för Seminarium 2 – med ytterligare fokus på jämförelsen mellan de två teknikstandarderna Wi-Fi och 5G. Temat för Seminarium 2 blir därför Wi-Fi eller 5G. Det blir det andra i en serie av 12 seminarier som på olika sätt kommer att definiera och utveckla möjligheterna med 5G.

Seminarium 2 genomförs den 23 februari. Det blir en dag med information om hur 5G förhåller sig i jämförelse med Wi-Fi och hur de bägge standarderna nu kopplas ihop. Wi-Fi är den vanligaste tekniken inomhus – men nu kommer 5G. Seminarium 2 utvecklar deltagarnas kunskaper om skillnaderna och hur standarderna nu utvecklas i samma riktning. Under seminariet deltar experter från de olika teknikområden som berörs. Dagen avslutas med en diskussion om hur Wi-Fi och 5G kommer att samexistera de kommande åren. Även Seminarium 2 kommer att modereras av Tord af Klintberg, forskare vid KTH Byggvetenskap. 

Wi-Fi är ett av de ekosystem som kopplas till 5G-standarden i release 17 under sommaren 2021. Det kommer att innebära att Wi-Fi kan kopplas på ett säkert sätt till 5G-nät – förutsatt att en 5G-core är kopplad till den byggnad där Wi-Fi-nätet är monterat. 5G-core är benämningen på den server som hanterar datatrafiken i ett 5G-nät.

Release 17 innebär det stora utvecklingssteget jämfört med tidigare mobila standarder. 4G hade ett relativt enkelt användarfall inom telekommunikation. Med 5G är intresset stort från andra ekosystem att kunna koppla upp sig på 5G-standarden. Exempelvis Wi-Fi, internet, satellit, drönare och broadcasting. Det innebär i klartext att release 17 bidrar till att 5G blir ryggraden i den globala mobila digitaliseringen.

Seminarierna under 2021 kommer därför att spänna över breda områden – från nätplanering till affärsmodeller. Det kommer att finnas värdefullt innehåll för såväl driftstekniker som för bolagsstyrelser.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.