Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
0217f35f 16c5 76a5 1510 255f5d12ba6d

Exponentiell vs linjär kostnadsutveckling
Cloud of Cloud skapar ett system av system där integrationskostnaden för att integrera alla system med alla, ökar linjärt per integrerat system.

Detta skiljer sig helt från dagens situation, där kostnaden för att integrera alla med alla stiger exponentiellt med varje integrerat system.

Värdet av integration
Ett klassiskt exempel är telefoner. Värdet av varje telefon ökar med antalet inkopplade telefoner. Om den grundläggande systemmiljön är intelligent utformad, görs det huvudsakliga integrationsarbetet en gång. Att koppla in en ny telefon i nätet blir därför billigare än telefoninkopplingen innan. Systemmiljön får skalfördelar och det är själva grundidén med Cloud of Cloud.

De flesta integrationsprojekt innebär att varje nytillkommen systemdel kräver integrationsarbete på flera ställen i systemmiljön. Med en exponentiell kostnadsutveckling som följd.

Med Cloud of Cloud ökar kostnaden linjärt med varje integrerat system.

Seminarier – sammanfattande rön
Den 3 oktober sammanfattas rönen med inledningen av en serie seminarier under hösten. Med tema kring hur även redundans och högre cybersäkerhet blir lagstadgade krav. Säcken knyts ihop med en rad spännande talare och ur ett internationellt perspektiv.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.

Vi en önskar en skön sommar och god läsning!