Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
7032a5c9 91ce f218 6b95 d3d5a7839e8c

System med möjlig samverkan
Cloud of Cloud skapar en sömlös mjukvarumiljö där system kan samverka lika enkelt inom samma system som med andra system. Detta gäller system och applikationer inom såväl industri, samhälle som privat.

Federerad informationshanteringsmiljö
Med en federerad informationshanteringsmiljö blir det enkelt att få tag på interface för ett system. Ett exempel som vi alla känner till är det stora antalet fjärrkontroller som finns i ett svenskt hem. Det är närmare en fjärrkontroll per apparat. Det är så samhället ser ut idag – även utanför våra bostäder.

I en framtid med federerade nätverkstjänster sköts alla våra system från exempelvis en inloggad smartphone – helst med röstkommandon. Säkerheten blir bättre samtidigt som funktionalitet och kostnadseffektivitet ökar.

Högre säkerhet
Fjärrkontroller tenderar att komma bort. Batterierna tar slut. Det blir till slut en fråga om att ett visst system inte går att använda eftersom interfacet saknas. Säkerheten ökar alltså med en federerad informationshanteringsmiljö.

Seminarier – sammanfattande rön
Den 3 oktober sammanfattas rönen med inledningen av en serie seminarier under hösten. Med tema kring hur redundans och högre cybersäkerhet blir lagstadgade krav. Säcken knyts ihop med en rad spännande talare och ur ett internationellt perspektiv.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.


 

Vi en önskar en skön sommar och god läsning!