Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
61b9c02d bb47 493f 9196 a6017ce00ff6
Hyresvärdens och hyresgästens ansvar
Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster syftar till att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem. Mobilnätens kvalitet är en angelägenhet inte bara för den part som äger näten. Det är nämligen verksamhetsutövaren som har ansvaret om något går fel. 

Speciellt för allmännyttans fastighetsbolag blir end-to-end-säkra nät en viktig investering. Kommunen som ägare blir i ökande omfattning ansvariga för hanteringen av patientdata. Att skapa, lagra och överföra patientdata blir därför en angelägenhet både för hyresvärd och hyresgäst. Hälso- och sjukvårdslagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän. I ordinärt boende och i särskilt boende.

Samhällsviktiga tjänster rörande hälso- och sjukvård är därför ett centralt exempel. Varje vårdgivare med fler än 50 legitimerade sjuksköterskor och som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen ska anmäla incidenter i nätverk. I en nära framtid med utbyggd kommunal hemsjukvård och mobilt uppkopplad e-hälsa, blir kraven på end-to-end-säkerhet i mobilnäten därför uppenbara. 

Lagtexten förtydligar nämligen att vissa samhällssektorer ska vara säkra. Det är samhällssektorerna energitransportbankverksamhetfinansmarknadsinfrastrukturhälso- och sjukvård, samt leverans och distribution av dricksvatten som är de sektorer som lagstiftaren anser ska vara säkra.

Lagtexten stipulerar också att digitala tjänster ska vara säkra. 
En digital tjänst kan vara så vardaglig som en molntjänst enligt lagstiftaren. Molntjänster ska vara säkra både för konsumenter och näringsidkare.

Allt fler tjänster kan utföras via en smartphone idag. Molntjänster har, inte minst under corona-krisen, varit en förutsättning för att medborgarna ska kunna leva sina liv. E-handel, samhällsinformation och bokning av vaccination är ju exempel på molntjänster som har en stor betydelse när samhället delvis är nerstängt under en pandemi. E-handeln har ökat med 40% under pandemin, vilket vittnar om molntjänsternas allt ökande betydelse.

Parallellt med en ökande användning av molntjänster ökar cyberhoten globalt. Det medför också allt större krav på ökad säkerhet. Både för konsumenter samt för näringsidkare och dess personal. Hyresgästens ansvar blir hyresvärdens ansvar i allt ökande omfattning. Därför behövs säkra nät för flertalet sektorer.

E-hälsa kommer i nästa våg
World Economic Forum har i sina studier kunnat fastställa att redan 2023 blir implantat verklighet inom mobil kommunikation. En inopererad mobiluppkoppling kommer att ha fler funktioner än den smartphone vi känner idag. Den kommer också att bestå av flera delar, exempelvis intelligenta tatueringar, olika microchip som medicinerar vid behov eller sensorer som mäter viss hjärnaktivitet och muskelaktivitet. 

Med ökande inslag av e-hälsa ökar också ansvaret för verksamhetsutövaren. Hälso- och sjukvård är den sektor som kommer att påverka samhällets krav på end-to-end-säkerhet i de byggnader där uppkopplade medborgare befinner sig. 

Inte minst gäller det i våra bostäder, där vi i allt större utsträckning tillbringar vår tid. Där vi i allt större utsträckning också ska tillbringa ålderdomen. Det leder till större förväntningar på allmännyttans fastighetsbolag och på kommunalt ägda boenden att tillhandahålla säkra nät.

Det leder också till större förväntningar för de medborgare som bor i glesbygd. I områden i låg tätortsgrad ska såväl drönare kunna leverera och hemmonitorering kunna indikera hälsa. Där blir fungerande nät en förutsättning för välfärden. 

I projektet 5G i byggnad har svenska Teracom involverats för att kunna garantera säkerhet och redundans. Teracom har av regeringen fått ett utvidgat uppdrag till att även omfatta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörsegment. Hälso- och sjukvård är ett sådant. Det är primärt i låg tätortsgrad där Teracoms högmaster kan ge den mobila uppkoppling som saknas. I områden där hemtjänst och hemsjukvård blir kostsam att leverera.

I höst arrangeras ett seminarium där mer information ges om trendmonitorering. Då diskuteras också utformning och egenskaper av de 5G-nät som ska ge mobil anslutning även i låg tätortsgrad. Seminarium Ny teknik i äldreomsorgen den 21 september.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets nya seminariehemsida – www.teknikhuset.org.