Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
0d919029 ec65 48f2 b681 11da08297494
Rosenlunds sjukhus blir det första sjukhuset i Sverige med 5G.
Locum, Region Stockholms eget fastighetsbolag, har valt Rosenlund som den sjukhusbyggnad där 5G först ska installeras. Strategin är tydlig i en tid när personaltätheten minskar, 5G ska se till att fastigheten kan leverera bra service. Det blir självkörande transporter och positionering för att hitta utrustning. Dessutom givetvis en framtida struktur för säkert uppkopplade hjälpmedel.

Vi är starkt positiva till mobil digitalisering med 5G, säger Magnus Kneck, Teknisk chef på MAH, Medicinteknisk apparatur i hemmet, Region Stockholm. Många av våra folksjukdomar kommer att övervakas med sensorteknik både i och utanför bostaden, vilket motiverar mobil teknik som görs tillgänglig inte bara inomhus.

– MAH är Sveriges största verksamhet inom detta område och eHälsa 2025 är en viktig målbild för vår verksamhet de närmaste åren. Därför är satsningen på 5G tillsammans med leverantörerna ett viktigt steg för oss, betonar Annika Hagman, Verksamhetschef på MAH.
 
Parallellt med ytterligare två fastigheter i projektet 5G i byggnad, är alltså projektet med Region Stockholm på Rosenlunds sjukhus redan igång. Där blir fokus på 5G och själva byggnaden, men också på samverkan med uppkopplade hjälpmedel, med deltagande från utvalda teknikleverantörer och med specialistavdelningarna på sjukhuset.
 
En sjukhusbyggnad innehåller mycket teknik och framförallt rymmer en sjukhusbyggnad många människor som blir alltmer beroende av teknisk utrustning. Ett viktigt användningsområde för 5G är därför att hålla ordning på all utrustning. Genom att placera 5G-antenner på ett genomtänkt sätt inne i byggnaden, kan det mobila nätet bestämma positionen på exempelvis en sjukhussäng. På vilket våningsplan och i vilken del av våningsplanet sängen befinner sig.
 
I projektet finns även målet att på sikt kunna låta en sjukhussäng eller en elektrisk rullstol förflytta sig automatiskt. När personaltätheten minskar, ska tekniken kunna bidra till att utföra enklare sysslor - som att hitta en säng eller att köra tillbaka sängen till rätt avdelning. Sysslor som tidigare utfördes av utbildad sjukhuspersonal. För att göra detta möjligt behövs system för navigering. Utomhus fungerar GPS - men inte inomhus. Därför planeras ett nätverk med små antenner inomhus som tillsammans kan bestämma position och åkriktning på sängen.
 
Projektet på Rosenlunds sjukhus ska inte fokusera huvudsakligen på medicinsk utrustning. Men samverkan med ansvariga enheter kommer att sätta riktvärden för att säkra att inte den medicinska utrustningen störs av de nätverk som byggs. På sikt kommer sannolikt även viss medicinsk utrustning i sjukhuset att vara uppkopplad via nätet. Framför allt utrustning för hemmonitorering. Sensorer som mäter puls, syresättning, blodsocker och andra typer av hälsodata. Det är sensorer som ska fungera både hemma, på bussen, på arbetet och på en sjukhusmottagning. I dessa fall fungerar inte WiFi utan 5G har här en självklar fördel eftersom den mobila uppkopplingen ska fungera både inomhus och utomhus.
 
På Rosenlunds sjukhus finns en rad specialistavdelningar för funktionsnedsättningar. Exempelvis rörelse, hörsel och tal. Nedsättningar som blir vanligare med högre ålder och som på olika sätt kan kompenseras med ny teknik – för ett tryggare och mer oberoende liv med högre livskvalitet. Därför har projektet ambitionen att även inkludera vissa typer av uppkopplingsbara hjälpmedel.
 
Hjälpmedel med ny 5G-teknik och nya funktioner kommer att kunna testas och utvärderas av experter inom rehab, motorik, logopedi och audionomi, som alla finns inom räckhåll på Rosenlunds sjukhus.
 
Är du intresserad av att veta mer om pilotprojektet på Rosenlunds sjukhus, är du välkommen att höra av dig till Teknikmarknad. Projektet 5G i byggnad presenteras också under Vitalis konferensdel i Göteborg 5-7 maj.