Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
683b5c38 7252 4367 8351 6069a711909f
En välbesökt coronasäkrad presskonferens i Västerås blev startskottet för delprojektet om autonoma flygplatser. Även för framtidens flygplatser är logiken tydlig. Det blir en regional angelägenhet när flyget kompletteras med nya tjänster som drönare och eldrivna flygplan. Som en konsekvens blir även frågan om 5G-nät både en regional och kommunal angelägenhet.
 
Efter en lång period av uppkopplade möten kunde äntligen ett möte med fysisk närvaro ordnas. Om än i en överdimensionerad hörsal, kunde tvåmetersregeln samla ett tjugotal inbjudna till den coronasäkra presskonferens som markerade starten på delprojektet om autonoma flygplatser.
 
Utöver intervjuer innehöll dagen också diskussioner med regionråd och kommunalråd i Västmanland. De nya lufttransporterna ska bistå med tjänster inom både sjukvård och äldreomsorg. Därtill kommer väletablerade samhällsuppgifter som skogsbrandsbevakning, ambulansflyg, brandbekämpning samt civil och militär beredskap. I varje del finns inslag där behovet av en regional flygplats i kombination med ett väl genomtänkt 5G-nät är grundläggande.
 
Diskussionen i Västerås handlade även om att Amazon nu etablerar ett logistikcenter i grannkommunen Eskilstuna. Amazon är världens största detaljhandelsföretag som redan 2015 passerade jätten Walmart i marknadsvärde. Det innebär givetvis att detaljhandeln i Sverige behöver utvecklas för att kunna stå sig i konkurrensen. För Region Västmanland handlar detta om att även kunna stärka det lokala näringslivet med en modern infrastruktur – med 5G och framtidens luftburna transporter.
 
Amazon utvecklar sitt leveranskoncept med drönare i fem länder. Amazon PrimeAir innebär att en konsument får sin leverans 30 minuter efter att en vara har beställts över nätet. Levererad av en drönare som utgår från Amazons patenterade bikupelager. Stort utbud, låga priser och snabba leveranser är givetvis en tuff utmaning för den traditionella handeln. Här behövs en samlad utveckling för att butiker och shoppingcentra inte ska slås ut – med arbetslöshet och minskade skatteintäkter som följd.
 
Sammantaget finns det en rad samordningsmöjligheter när det gäller teknikutveckling i en svensk region som Västmanland. Sjukvård, kommunal hemmonitorering, leveranser av måltider inom kommunal hemtjänst, näringslivsutveckling och övergripande samhällsskydd och beredskap. Genomgående behövs en genomtänkt 5G-strategi – något som projektet 5G i byggnad nu bidrar med. Regionala strukturer med kommunalt deltagande.
 
Styrkan i den utveckling som nu diskuteras med ett flertal regioner är att teknikleverantörer från en rad sektorer deltar i arbetet. Det ger givetvis en rad fördelar när målbilder formuleras och strategier utvecklas. I delprojektet kring autonoma flygplatser deltar även berörda myndigheter, vilket ger viktig input i regulatoriska frågor.
 
Projektet 5G i byggnad kommer inledningsvis att leda satsningen med deltagande från Saab, Ericsson, ASSA ABLOY, Combitech och Luftfartsverket. Initiativet syftar till att skapa ett nytt nationellt och internationellt erbjudande som ska öka tillgängligheten och hållbarheten för passagerare och gods, med ökad flexibilitet och minskade kostnader. Autonoma flygplatser ska vara industriellt förberedda för en infrastruktur där traditionellt flyg, drönare och elektrifierad flygdrift är en integrerad del.
 
Som en del av den fjärde industriella revolutionen, ska automation, 5G och artificiell intelligens inom säkerhet, flygledning också möjliggöra en säker och samtidigt mer smidig och effektiv hantering av identitets-, access- och säkerhetskontroller samt besökarflöden. Satsningen samverkar med ett antal flygplatser samt testarenan i Örnsköldsvik, etablerad för att utveckla och testa lösningar som inriktas mot ökad säkerhet, kostnadseffektivitet, förbättrad kapacitet och hållbarhet för en flygplats.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.