Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
F3dbd1b7 9985 4bd1 8975 dfe4b8a34d5e
Höstens första strategimöte handlar om affärsmodeller för 5G-nät inomhus. Strategidiskussionerna samlar ihop den kunskap som tidigare strategimöten har klarlagt. Ett centralt exempel ges genom den byggnadskategori som rymmer ett trygghetsboende. 5G är en intressant lösning eftersom ett trygghetsboende har begränsat med personal och snarare understödjer ett aktivt och oberoende liv, med uppkopplad teknik för hälsa och god livskvalitet.
 
Trygghetsboenden är avsedda för äldre som fortfarande är vitala och friska och därför inte har behov av ett äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sin villa eller i sin hyreslägenhet.
 
Termen trygghetsboende introducerades 2008. Boendeform är ny och utbudet är fortfarande begränsat. En föregångare var servicehus, som kom på 70-talet. Tanken med servicehus är att de boende ska ha nära tillgång till service i form av städhjälp, matsal och annat. Hur servicen ska bekostas är beroende av vilken funktion huset ska ha i samhället.
 
Fler och fler servicehus omvandlas idag till trygghetsboende. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Man hyr eller köper sin lägenhet i trygghetsboendet på eget initiativ.
 
En affärsmodell bygger på ett upplevt värde. Det finns många parter som ser ett värde i att det finns ett säkert inomhusnät i ett trygghetsboende. Därför är trygghetsboendet ett utmärkt exempel när en affärsmodell definieras för 5G-nät inomhus. Trygghetsboendet omgärdas av både subjektiva värden och lagstiftning. Den äldsta generationen kommer alltid att vilja ha kontakt med barnbarn och goda vänner och de tekniska möjligheterna för detta utvecklas nu starkt med mobil teknik. Plan- och bygglagen skärps för varje teknisk landvinning samtidigt som ny mobil teknik ger fastighetsägaren nya möjligheter att kostnadseffektivisera och dessutom skapa positiva kassaflöden. Patientdatalagen stipulerar säkra End-to-End-lösningar som både kommuner och regioner har att förhålla sig till. Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen kan efterlevas på ett säkrare och mer effektivt sätt med mobil teknik som skarvlöst fungerar både inomhus och utomhus.
 
Ett säkert inomhusnät kommer även att avlasta det mobila nätet utomhus – makronätet. En fördubbling av mobildatatrafiken var tredje år – huvudsakligen inomhus – kommer innebära att mobiloperatörernas utomhusnät inte behöver byggas ut i samma utsträckning som tidigare. Detta innebär en möjlig kompensation för ägaren av ett inomhusnät, vilket givetvis ska inkluderas i en framtida affärsmodell.
 
Kostnadsfördelningen för kommuner och regioner är lämpligt att baseras på populationer. Strategidiskussionen för trygghetsboendet berör avslutningsvis hur affärsmodellen kan integreras, inklusive gemensam upphandling och drift av inomhusnät.
 
Trygghetsboendet ger exempel på hur affärsmodellerna kan definieras. På motsvarande sätt kan affärsmodeller formuleras för andra typer av fastigheter med inomhusnät. För fastighetsägaren innebär ett inomhusnät att värde skapas främst för hyresgästerna. Det finns därför anledning att begrunda värdet av egen rådighet över inomhusnäten. En säker mobil uppkoppling kommer att betraktas som en hygienfaktor under överskådlig tid. I synnerhet för samhällskritiska sektorer som vård och omsorg. 
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten eller seminarier.