Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
0c6f74cd 04e7 322a e4ef 6b561cf41c87

Fastighetsbolag och inomhusnätRådighet för ledningen

Frågan om vilken rådighet som fastighetsbolag behöver anta kring sina framtida inomhusnät har blivit högaktuell under hösten 2022.

Vilken flexibilitet som behövs gentemot framtida hyresgäster med olika krav och behov. Hur elektroniska nät kommer att värderas i fastighetsinnehavet. Hur NIS 2-direktivet legalt påverkar affären om två år.

Den 10 november 2022 beslutade EU-kommissionen om NIS 2-direktivet. Senast hösten 2024 ska direktivet bli svensk lag. Nu vet vi mer om hur cybersäkerheten kommer att regleras i lagtexten. En faktor som blir avgörande för framtida affärsmodellers utformning. Dessutom får högsta ledningen ett personligt ansvar.

Det är därför hög tid för ledningen att sätta sig bakom ratten – även när det gäller inomhusnätens cybersäkerhet.

Nät för vatten, avlopp, el och ventilation
Elektroniska inomhusnät bedöms få större affärsmässig betydelse än vattenledningarna i en byggnad, inte minst mot bakgrund av kommande lagstiftning. Affärspåverkan genom cybersäkerhet och datasäkerhet kommer att bli avsevärt mer omfattande än den lagstiftning som reglerar andra befintliga teknikområden i en byggnad.

Fastighetsvärdet i en byggnad som inte har ett eget framtidssäkrat inomhusnät, kan redan om ett par år likställas värderingsmässigt med en byggnad utan egna vattenledningar. Rådighet blir en hygienfaktor – precis som rinnande vatten i en vattenkran.

Ledningens ansvar och involvering
5G SA Core, MORAN, MOCN, active DAS, passive DAS, DRS, small cells och andra vägval blir alltmer en fråga för högsta ledningen. Givetvis också med tanke på ansvarsfrågan i kommande lagstiftning.

En mer betydande bevekelsegrund är också ledningens affärsmässiga ställningstaganden. Hur kostnadseffektivitet och intjäningsförmåga påverkas av de vägval som görs. Hur fastighetsbolagets framtida kontroll över digitaliseringsaffären kan säkras och bibehållas.

Just den framtida kontrollen över elektroniska nät i byggnaden blir sammantaget en avgörande ledningsfråga.

Skärpta regler – med ansvarsgenombrott
Frågan om cybersäkerhet handlar om en uppgraderad version av NIS-direktivet från 2016 som även introducerar viten och personligt ansvar för högsta ledningen. Fastighetsbolag som omsätter mer än 100 miljoner kronor omfattas av den nya skärpningen från EU-kommissionen.

Svensk lag om knappt två år
Det finns fastighetsbolag som bedömer att frågan om inomhusnät kan skjutas på framtiden. I sådana fall är det lämpligare att redan nu informera högsta ledningen om det som blir ny lagstiftning redan hösten 2024.

Att informera om att det blir ledningen som blir personligt ansvarig för bristande cybersäkerhet. Att informera om att det krävs både juridiska och tekniska ställningstaganden för att säkra en framtida rådighet när det gäller digitaliseringens möjligheter för de egna hyresgästerna. Möjligheter som kommer att påverka kundnöjdhet, intjäningsförmåga och lönsamhet.

För ledningens del blir det avgörande att påbörja arbetet redan nu. Dels blir frågan om inomhusnät ytterst en fråga för styrelsen – eftersom styrelsen bär det yttersta legala ansvaret – inte IT-avdelningen. Dels är det dessutom juridiska och tekniska frågeställningar som ska redas ut – där IT-avdelningen har ett delansvar.

Seminarium
Det seminarium NIS 2-direktivet 2023 som arrangeras den 7 februari behandlar detta. NIS 2 sätter målbilden för säker digitalisering inom offentlig förvaltning och fastighetsbolag. Cybersäkerhet kommer att beröra allt fler organisationer. Det finns därför ett behov av att belysa NIS 2 ur olika synvinklar. Under seminariet sätts cybersäkerheten i första rummet, med juridisk, teknisk och affärsmässig kompetens.

Det är hög tid för ledningen att sätta sig bakom ratten – även när det gäller inomhusnätens cybersäkerhet.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.