Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
21626eee f22a 95d4 a799 dd9e7e584b26

Digitalt när sjukhusverksamhet bedrivs utanför sjukhus
Det blir köpcentra och vanliga bostäder som blir först ut när digitaliserad hälso- och sjukvård etableras utanför sjukhusen. Det sker samtidigt som NIS 2-direktivet från EU blir svensk lagtext – med tuffa krav på cybersäkerhet och säker lagring av patientdata.

Den 26 september redogörs för hur God och nära vård nu byggs i Sverige. Klicka på länken nedan för hela programmet.

Ny teknik i äldreomsorgen

Cancervård utanför sjukhus – ökande andel vårdtagare
Ungefär varannan person i Sverige får cancer någon gång i livet. Även om man inte drabbas själv så känner de flesta en eller flera som levt eller lever med cancer. Cancer har blivit en del av nästan alla människors liv.

Cancervård blir ett dominerande exempel på seminariet den 26 september. Emellertid är frågan aktuell för alla folksjukdomar. Därför kommer fler typer av fastigheter att vara aktuella för förhöjd cybersäkerhet inför etableringen av virtuella sjukhus.

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2023 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Cancerfallen ökar
Mellan åren 2000 och 2020 ökade cancerincidensen i Sverige med 56 procent, från 43 000 till 68 000 nya fall per år. Incidensen förväntas fortsätta öka, främst i takt med att befolkningen blir äldre. Incidensen beräknas 2040 innebära att vi kommer att se 100 000 nya cancerfall per år.

Samtidigt ökar andelen äldre. Personer över 80 år utgör idag 5 procent av befolkningen men konsumerar 26 procent av all vårdtid. Gruppen är fem gånger vanligare som vårdtagare än övriga medborgare. Gruppen ökar nu i andel, vilket leder till att sjukhusplatserna inte räcker.

Med mer förebyggande hälso- och sjukvård, ökar antalet personer som kommer att vara uppkopplade – allt längre ner i åldrarna. Personer över 65 år utgör 20 procent av befolkningen men konsumerar 55 procent av all vårdtid. Det är ytterligare en förklaring till att sjukhusplatserna inte räcker. God och nära vård behövs i fler typer av fastigheter.

26 september – fokus på virtuella sjukhus
Virtuella sjukhus är därför ett begrepp som kommer att angå de flesta fastighetsägare.

Statsrådet Erik Slottner, civilminister och digitaliseringsminister, inleder seminariet som bjuder på experter från Socialstyrelsen och SKR samt experter inom artificiell intelligens (AI), konnektivitet, blod- och tumörsjukdomar, cancervård och federerade nätverkslösningar. Exempel beskrivs från den cancervård som Akademiska sjukhuset startar på köpcentret Gränbystaden utanför Uppsala.

Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen. Du anmäler dig till seminarierna på projektets seminariehemsida – www.teknikhuset.org.

Du hittar alla tidigare veckobrev på https://www.5gibyggnad.se/letters.