Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
E8cc0919 1093 42d2 bffb a80237b488d6
Även när det gäller fastighetsteknik kan frågan ställas. Wi-Fi 6 eller 5G?
Bostadssektorn i Sverige gör av med mer energi än svensk industri och kommer att dra stor nytta av att bli smartare. Med tusentals nya sensorer på plats kan nya energibesparande beslut tas automatiskt i en byggnad. Kostnadsbesparingen i energi kan bli betydande och bidragande – förutsatt att kostnaderna för installationer och drift inte rusar iväg. En förutsättning är egna säkra nät med trådlös uppkoppling och långa batteritider. Här vinner 5G i jämförelsen med Wi-Fi 6. Tio gånger längre batteritid talar till fördel för 5G – inte minst ur ett kostnadsperspektiv.
 
Bostäder och service stod för 40 % av Sveriges energiförbrukning 2018. Bostadssektorn gjorde av med 147 TWh – jämfört med 84,3 för transporter och 141,4 i industrin, enligt Energimyndighetens statistik.
 
Även om Sveriges fastighetsbestånd redan är energieffektiva till stora delar, finns fortfarande en betydande potential kvar att energieffektivisera genom att göra byggnaderna smartare. Med mobilt uppkopplade insatsvaror kommer besparingar att kunna möjliggöras på fyra sätt:
  1. Billigare montage. Med batteridrift och utan signalkabel blir nya sensorer mer kostnadseffektiva att montera jämfört med äldre teknik med fältbussanslutning.
  2. Billigare nät. Med ett och samma mobila inomhusnät i egen regi kan fler funktioner och hyresgäster samsas till en lägre kostnad jämfört med att ha flera parallella nät.
  3. Billigare service. Med uppkopplad teknik kan firstlevel-support bli mer kostnadseffektiv med service och tjänster on-line jämfört med fysiska servicebesök.
  4. Billigare drift. Med Smart buildings kan energikostnaderna minskas i ytterligare steg med automation och artificiell intelligens, jämfört med mänskliga beslut och styrning.
Under strategimötet den 24 november kommer ABB att redogöra för hur en global leverantör av insatsvaror ser på hur framtidens fastighetsteknik kommer att vara uppkopplad mot accessnätet på ett säkert sätt. Från en enkel lampa till mer komplexa system. ABB menar att bättre funktioner och allt fler tjänster kan levereras till insatsvaror med en säker uppkoppling via 5G. Även det medicintekniska bolaget Getinge kommer att redogöra för sina planer på hur bolagets produkter, exempelvis hjärt-lungmaskiner och respiratorer, kan vara mobilt uppkopplade lokalt med andra leverantörer för realtids patientdata och uppkopplade mot accessnätet för exempelvis service och användningsdata. Getinge är med och skapar säkra globala lösningar för smarta Operating rooms.
 
Det är inte bara sjukhus som blir smartare med 5G. Smart buildings är ett utvecklingsområde som kommer starkt inom fastighetsbranschen över hela världen. Det mest kända exemplet är kanske The Edge i Amsterdam – 40 000 kvadratmeter kontorsyta och med hela 30 000 sensorer. The Edge anses vara den grönaste byggnaden i världen, enligt brittiska BREEAM, som gav den högsta hållbarhetspoäng som någonsin tilldelats – 98,4 procent. The Edge använder solenergi och producerar mer energi än byggnaden förbrukar, använder regnvatten till toaletterna, känner igen registreringsplåtar i garaget och känner igen medarbetare vid servering av kaffeautomaterna.
 
Smart buildings utvecklas också i Sverige. Med nära en sensor per kvadratmeter blir inte bara uppkopplingskostnaden en viktig fråga. Även firstline-support blir en fråga som redan vid projekteringen blir strategiskt viktig att nogsamt tänka igenom. Med ett ökande antal uppkopplade produkter kommer det att krävas nya stödsystem, nya processer och servicepersonal som kan hantera ett allt bredare teknikområde.
 
Under strategimötet den 24 november kommer Vasakronan att berätta om sin syn på Smart buildings – med exempelvis automatiskt genererade arbetsordrar och uppkopplade serviceinsatser via säkra mobila inomhusnät.
 
Kommande strategimöten och projektmöten kommer att ha ett tydligt fokus på det mest centrala inför utvecklingen av Smart buildings, nämligen inomhusnätet. Fastighetsbolag behöver ta ställning till om den framtida digitaliseringen ska vara en aktiv del av den egna förvaltningen och den egna kundrelationen – eller om utveckling och intjäningsförmåga kan överlämnas till externa aktörer. Med tiotusentals uppkopplade sensorer blir både funktioner och kostnader av vital betydelse för hyresgästerna. För The Edge skulle ett IoT-abonnemang kunna kosta 20 kronor per månad, total 600 000 kronor per månad för 30 000 uppkopplade sensorer. Egen rådighet blir därför snabbt ett realekonomiskt argument – inte bara ett affärsstrategiskt.
 
Med tiotusentals uppkopplade sensorer blir servicekostnaden givetvis av stor vikt. En mobil uppkoppling blir beroende av energieffektiviteten i batteridriften. Här har 5G en stor fördel jämfört med Wi-Fi 6. Tio gånger längre batteritid talar till fördel för 5G. Batteritiden blir avgörande för totalekonomin. Även behovet av fler accesspunkter och avsaknad av NB IoT (smalband för sakernas Internet) talar till nackdel för Wi-Fi 6 jämfört med 5G.
 
Att bygga säkra inomhusnät på ett kostnadseffektivt sätt blir därför en uppgift för alla fastighetsägare – offentliga som privata. Energifrågan är lagreglerad och handlar inte bara om treglasfönster och väggarnas isolering. Det kommer också att handla om smartare fastighetsteknik – vilket kräver kostnadseffektiva inomhusnät. Egen rådighet blir en fråga av affärsstrategisk och ekonomisk betydelse. En förutsättning är egna säkra nät med trådlös uppkoppling och långa batteritider. Även för enklare fastighetsapplikationer vinner alltså 5G över Wi-Fi 6.
 
Att bygga kostnadseffektiva inomhusnät kommer att inkludera både affärsrelaterade och juridiska frågeställningar. Projektet 5G i byggnad tar därför initiativ till att via en förening kunna erbjuda oberoende rådgivning, utredningar och myndighetsdialog. Därför inleds nu samverkan med Användarföreningen, som har fem års erfarenhet av lagreglerad teknik inom samhällskritisk verksamhet.
 
Kontakta gärna Teknikmarknad, till exempel genom att svara på detta email, för mer information om projektet 5G i byggnad, eller om du är intresserad av kommande strategimöten, seminarier eller Användarföreningen.