Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev om projektets utveckling samt inbjudan till kommande seminarium.
79eb5665 f7e4 fb88 ad2a bc34fc918416

MedTech Connectivity Sandbox öppnar i USA
Det händer mycket spännande i USA när 5G flyttar inomhus. Initiativet MedTech Connectivity Sandbox får nu därför amerikanska deltagare som ska hjälpa till att definiera nya affärsmodeller, frekvensstrategier och systemlösningar.

Neutral Host och tre sjukhus
Ett av USA:s mest expansiva Neutral Host-företag ansluter till initiativet MedTech Connectivity Sandbox, liksom ledande amerikanska sjukhuskedjor. De inledande sjukhusen, i Tampa Bay (Florida), Boston (Massachusetts) och Omaha (Nebraska), är drivande i att starta egna inomhusnät med 5G och vill även vara drivande i att få den funktionalitet som behövs med uppkopplad medicinsk teknik, uppkopplad personal, uppkopplad fastighetsteknik och uppkopplade besökare.

Att det blir den amerikanska marknaden som visar intresse för svensk kompetens inom konnektivitet är naturligt. USA har en överrepresentation av världsledande medtech-bolag, en överrepresentation av Nobelpristagare i medicin och i övrigt hemvisten för globalt ledande bigtech-bolag som Google, Amazon, Apple, Meta, och Microsoft.

Sverige och nationell samordning
Att McDonald´s har samma kassasystem i sina 36 000 restauranger i 118 länder är ingen slump. Amerikanska företag eftersträvar storskalighet och kostnadseffektivitet.

Även i Sverige har diskussionen om nationellt samordnad digitalisering blivit alltmer intensiv det senaste decenniet – inte minst inom hälso- och sjukvårdssektorn. Den högsta politiska ledningen i Sverige har sett behovet av en ökad samordning.

Myndigheten DIGG inrättades av regeringen Löfven den 1 september 2018 i syfte att minska fragmenteringen av styrningen av svensk digital förvaltning.

Välfärdskommissionen inrättades av dåvarande finansminister Magdalena Andersson i december 2020 i syfte att öka den digitala samordningen inom svensk välfärd.

Regeringsskifte
Efter regeringsskiftet i Sverige 2022 tas frågan om nationell samordning till en ny nivå. Nu talar Ulf Kristerssons regering om att skapa ett ökat nationellt ansvar för den verksamhet som i decennier har drivits av ett tjugotal svenska landsting.

Det tycks finnas en gemensam syn på nationell samordning över partiblocken i Sverige. Med stor sannolikhet kommer den nya regeringen att kunna driva igenom en ökad statlig styrning. Svensk sjukvård kommer då alltmer att likna de stora amerikanska sjukhuskedjorna – med storskalefördelar, harmoniserade tekniklösningar och ökad kostnadseffektivitet. Harmonisering har varit och är centralt inom Europeiska unionen för att uppnå en inre marknad med gemensamma och enhetliga regler. Inte minst den inre digitala marknaden med 5G. Den globala standarden 5G utvecklas starkt i USA och nu även i Europa.

EU satsar på 5G – inte på Wi-Fi
EU satsar både politiskt och finansiellt stora belopp på 5G. Programmet Gigabit for everyone, 5G everywhere visar vägen för EU:s ambitioner. Digital Europe Programme, the Connecting Europe Facility samt The Recovery and Resilience Facility som tillhandahålls till EU:s medlemsstater, erbjuder en möjlighet för operatörer att samarbeta med regeringar för att förbättra uppkopplingen i hela samhället och driva post-pandemins ekonomiska återhämtning i hela regionen.

EU-kommissionen lanserar 5G som ryggraden i Europas digitalisering. I satsningarna blir 5G ett av sju flaggskeppsinitiativ i RRF, The Recovery and Resilience Facility, med historiskt stora finansiella satsningar.

Det råder alltså inget tvivel om att EU har valt väg för den inre digitala marknaden.

Samarbetet med USA
Att samverka med den ledande medicintekniska stormakten USA blir då ett självklart steg. Hälso- och sjukvårdssektorn representerar 13-17 procent av BNP i västvärlden och förtjänar ett genomtänkt anslag när det gäller den tekniska utvecklingen. Många av de lösningar som blir standard inom hälso- och sjukvårdssektorn, exempelvis inom cybersäkerhet, funktionella moln och multivariata analyser, kommer även att bli vägvisande inom exempelvis smarta städer.

5G inomhus och utomhus ger smarta städer
Det är en kombinerad utbyggnad av 5G inomhus och utomhus som skapar förutsättningarna för smarta städer. Smarta städer är ett av svaren för att kunna energieffektivisera nu när energipriserna i världen skapar oro.

Smarta städer
Hur smarta uppkopplingar och smarta städer kan integreras och förverkligas i Sverige blir temat på det uppkopplade seminariet den 18 oktober. Då premiärvisas det som med stor sannolikhet blir framtidens integrationslösning i Sverige. För smarta städer – men även för sjukhus, för kvarboende seniorer, för drönarleveranser till fastigheter och för distansdiagnostik.

Du anmäler dig till kommande seminarier på hemsidan https://www.teknikhuset.org/anmhar.